TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Strach, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TE2MP_DAW/01: St 15:00–16:50 učebna 25, J. Strach
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: popsat a využívat jednotlivé technologie k tvorbě aktivích www stránek; zapisovat stránky využitím HTML a Visual Studia; tvořit databáze a pracovat s databázovým systémem; manipulovat s daty prostřednictvím databází z webu; vytvořit samostatně aktivní webové stránky;
Osnova
 • 1. Databázové systémy - Access, SQL (teorie databází, tvorba DBS, návrh databázového modelu, tvorba vlastní databáze) Práce s Databáovým servrem Oracle
 • 2. Přehled možností při tvorbě webu (HTML, CSS, Využití Front Page )
 • 3. Dynamické www stránky ( VBScript, ASPNET MVC2 princip a využití)
 • 4. Visual Basic a Visual Devloper – základy programování (Syntaxe a základní příkazy Visual Basicu – praktické ukázky)
 • 5.Visual Basic – další možnosti využití, úvod do databází SQL (zpracování formulářů, databáze na webu, využití PHP ve spolupráci s databází)
 • 6. Další možnosti tvorby webu ( Samostatná práce na projektu)
 • 7. Využití služeb na internetu (registrace domény, prostor pro www, vyhledávače, statistiky, …)
 • 8. Samostatná práce (práce na projektu s možností konzultace)
Literatura
  doporučená literatura
 • Fuxs,J, Barchfeld,a.Visual Basic Velká kniha řešení. Computer Press,Praha,2010,780s.ISBN: 978-80-251-2212-9
Výukové metody
teoretická příprava, samostatná práce na pc
Metody hodnocení
Průběžné testování, vypracování projektu z oblasti www aplikací a databází podle aktuálních zadání.
Informace učitele
http://boss.ped.muni.cz/databaze.pdf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/TE2MP_DAW