TE2MP_DID4 Didaktika 4

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Garance
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomosti a dovednosti pro práci s interaktivní tabulí c) pochopit a používat interaktivní formu výuky s použitím interaktivní tabule a jejího příslušenství
Osnova
  • Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou - interaktivní tabule (řízení vyučovacího procesu, specifika práce s interaktivní tabulí, řešení problémů, organizace práce, zadávání úkolů, samostatná práce žáků). Práce na konkrétních úkolech, praktické zkoušení nástrojů interaktivní tabule, seznámení s příslušenstvím interaktivní tabule. Vytvoření vlastní ukázkové interaktivní výukové hodiny
Literatura
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika předmětů technického a informačně technologického charakteru. Brno: 2013, dostupné z http://wrack.ped.muni.cz/elearning/mod/resource/view.php?id=798
  • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
  • FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Interaktivní tabule ano či ne? In Sborník 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 9-14. ISBN 978-80-7394-048-5. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Internet a didaktika. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV, 2002. s. 107-109. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 50 s. ISBN 8021007648. info
Výukové metody
Teoretická příprava na vyučovací pokusy, prezentace před seminární skupinou.
Metody hodnocení
Zápočet - obhajoba seminární práce před seminární skupinou, aktivní účast (min.80%).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/TE2MP_DID4