TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: tvořit interaktivní prezentace o svých teoretických znalostech v oblasti IT; tvořit školní plány na výuku z oblasti informatiky; předkládat poznatky o metodách výuky a oblastech výuky na ZŠ; aktivně vyučovat látku z oblasti výpočetní a komunikační techniky
Osnova
 • 1. Výuka informačních technologií na ZŠ
 • 2. Témata výuky výpočetní techniky
 • 3. Prezentace I.
 • 4. Prezentace II.
 • 5. Prezentace III.
 • 6. Využití výpočetní techniky v neinformatických předmětech
 • 7. Využití VT pedagogy na ZŠ
 • 8. Elektronická výuka – e-learning
 • 9. Projektový přístup k výuce informačních a komunikačních technologií
 • 10. Motivace žáků na ZŠ
 • 11. Směry vedení výuky podle RVP pro základní vzdělávání
 • 12. Diskuze
Literatura
 • VANÍČEK, Jiří a Radovan MIKEŠ. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 96 s. ISBN 8025110826. info
 • VANÍČEK, Jiří. Metodická příručka : informatika pro základní školy a víceletá gymnázia. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 48 s. ISBN 8025112217. info
 • VANÍČEK, Jiří. Informatika pro základní školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. 88 s. ISBN 8025106306. info
 • VANÍČEK, Jiří. Metodická příručka : informatika pro základní školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. 39 s. ISBN 8025106314. info
 • VANÍČEK, Jiří a Petr ŘEZNÍČEK. Informatika pro základní školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 85 s. ISBN 8025101967. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení na PC, prezentace studentů
Metody hodnocení
Vypracování studijních materiálů na přidelené téma. Vypracování prezentace s interaktivními a multimediálními prvky. Vypracování vzdělávacího plánu výpočetní techniky. Vedení výuky/prezentace na cvičení
Informace učitele
http://wrack.ped.muni.cz/elearning/course/view.php?id=6
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/TE2MP_DVT1