TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: tvořit interaktivní prezentace o svých teoretických znalostech v oblasti IT; tvořit školní plány na výuku z oblasti informatiky; předkládat poznatky o metodách výuky a oblastech výuky na ZŠ;
Osnova
 • 1. Výuka informačních technologií na ZŠ
 • 2. Témata výuky výpočetní techniky
 • 3. Prezentace a výstupy studentů I.
 • 4. Prezentace a výstupy studentů II.
 • 5. Prezentace a výstupy studentů III.
 • 6. Prezentace a výstupy studentů IV.
Literatura
 • VANÍČEK, Jiří a Radovan MIKEŠ. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 96 s. ISBN 8025110826. info
 • VANÍČEK, Jiří. Metodická příručka : informatika pro základní školy a víceletá gymnázia. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 48 s. ISBN 8025112217. info
 • VANÍČEK, Jiří. Informatika pro základní školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. 88 s. ISBN 8025106306. info
 • VANÍČEK, Jiří. Metodická příručka : informatika pro základní školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. 39 s. ISBN 8025106314. info
 • VANÍČEK, Jiří a Petr ŘEZNÍČEK. Informatika pro základní školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 85 s. ISBN 8025101967. info
Výukové metody
prezentace prací studentů
Metody hodnocení
Nastudování tématu podle zadání a jeho prezentace s důrazem na odbornou i didaktickou úroveň podání - podmínka přístupu ke zk - úspěšnost. Absolvování ústní zkoušky/kolokvia z tématických okruhů výpočetní techniky.
Informace učitele
http://wrack.ped.muni.cz/elearning
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/TE2MP_DVT2