TE2MP_SAZ Stroje a zařízení

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit použití fyziky v technické mechanice. Lépe pochopí technické zadání běžná v technické praxi.
Osnova
 • 1. Úloha mechaniky a její rozdělení.
 • 2. Statika.
 • 3. Kinematika.
 • 4. Mechanická práce, výkon, účinnost, energie.
 • 5. Základní pojmy a zákony z mechaniky kapalin.
 • 6. Základní pojmy a zákony z mechaniky vzdušnin, par a plynů.
 • 7. Pružnost a pevnost.
 • 8. Namáhání materiálu v tahu a tlaku.
 • 9. Namáhání ve smyku (střihu), ohybu a krutu.
 • 10. Namáhání nosníku a jeho výpočet.
 • 11. Průběh momentových a posuvových sil v nosníku.
 • 12. Vyšetřování namáhání osamoceným a složeným namáháním. Využití tohoto efektu ve výrobní praxi.
Literatura
 • Mošna F.: Principy a systémy v technice. SNTL Praha ,1986 . 224 s. 176-972-87.Mošna F.: Principy a systémy v technice. SNTL Praha ,1986 . 224 s. 176-972-87.Mošna F.: Principy a systémy v technice. SNTL Praha ,1986 . 224 s. 176-972-87.
 • Dubovská M.: Principy a systémy v technice . PdF B.Bystrica, 1986, 318 s.Dubovská M.: Principy a systémy v technice . PdF B.Bystrica, 1986, 318 s.Dubovská M.: Principy a systémy v technice . PdF B.Bystrica, 1986, 318 s.
 • 1. Stejskal Vl.:: Mechanika III.,ČVUT Praha, 2001, 155 s., ISBN 80-01-02388-5.. .
Výukové metody
Přednáška a teoretická příprava
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Informace učitele
1. Stejskal Vl.:: Mechanika III.,ČVUT Praha, 2001, 155 s., ISBN 80-01-02388-5.. . 2. Ráček J.: Technická mechanika - řešené příklady, VUT Brno ,2003, 103 s., ISBN 80-214-2500-8.. . 3. Kvasnica J.: Mechanika.. Academia Praha ,1988, 450,21-047-88. 4. Šindelář V.: Nová soustava jednotek.. SPN Praha ,1986, 650 s., 14 - 351-89. 5. Binder R.: Mechanika I, II, III, IV.. SPN Praha 1989, 240 s, 252 s., 04-225 89. 6. Mošna F.: Principy a systémy v technice. SNTL Praha ,1986 . 224 s. 176-972-87. 7. Svoboda A.: Strojnické tabulka. SNTL Praha, 1989, 320 s. 8. Dubovská M.: Principy a systémy v technice . PdF B.Bystrica, 1986, 318 s.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/TE2MP_SAZ