TE2MP_TZCM Technická zájmová činnost - modelářství

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)
Pavel Klíma (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen ovládat složité technologie práce s materiálem a organizovat volnočasovou činnost v oboru modelářství
Osnova
  • Technologie stavby modelů z plastových dílů. Řezání tvarů z pěněných plastů. Technologický postup laminování. Pohon spalovacím motorkem Pohon elektromotorem. Způsoby ovládání modelů - mechanické, dálkové povelové.
Literatura
  • Lněnička, J. Ing.:Letecké modelářství a aerodynamika. SNTL Praha, 1973 Škára I., Hrabina V.: Materiály a technologie - plasty. PdFMU 1997. Štěpánek, D.: RC modely, MOdelář RC revue. Magnetpres.
Výukové metody
Teoretická příprava, praktické cvičení
Metody hodnocení
prezentace výrobků podle programu praktika
Informace učitele
Lněnička, J. Ing.:Letecké modelářství a aerodynamika. SNTL Praha, 1973 Škára I., Hrabina V.: Materiály a technologie - plasty. PdFMU 1997. Štěpánek, D.: RC modely, MOdelář RC revue. Magnetpres.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/TE2MP_TZCM