TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Jitka Řehořová (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání vědomostí a dovedností v práci s přírodními a technickými materiály, s pracovními pomůckami a nástroji a realizace námětů vhodných pro zájmové kroužky. Součástí cvičení je také komplexní příprava studentů pro organizování, plánování a vedení zájmové činnosti technického charakteru.
Výstupy z učení
Studenti: Navrhnou a popíšou pracovní pomůcky a nástroje používané při práci s materiály. Navrhnou vhodné metody a techniky práce. Realizují náměty pro praktickou činnost v oblasti práce s materiály. Budou schopni reflektovat aktuální trendy při tvorbě námětů z přírodnin, papíru a kartonu, drátu, fólie apod. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny práce. Naplánují model zájmové činnosti technického charakteru.
Osnova
  • 1. Zásady bezpečnosti a hygieny práce při práci s nářadím a pomůckami. 2. Přehled současných technik a tvorba námětů pro praktickou činnost s přírodninami. 3. Přehled současných technik práce a tvorba námětů pro praktickou činnost z oblasti skládání, stříhání, modelování, pletení a dekorování z papíru. 4. Základy modelářství a tvorby modelů. 5. Přehled současných technik tvorba námětů pro praktickou činnost s technickými materiály, rozdělení drobného technického materiálu, tvorba námětů z technických materiálů. 6. Netradiční techniky s tradičními materiály – vakuové tváření plastových fólií, drátěné hlavolamy.
Literatura
  • KOCIÁNOVÁ, Ludmila, Jaroslava NOVÁKOVÁ a Ludmila ŠŤÁSTKOVÁ. Nápady pro celý rok. Photo by Jaroslav Kocián. 1. vyd. Praha: Dita, 1998. 110 s. ISBN 8085926210. info
  • KOCIÁNOVÁ, Ludmila, Jaroslava NOVÁKOVÁ a Ludmila ŠŤÁSTKOVÁ. Nápady pro celý rok. Photo by Jaroslav Kocián. Vyd. 1. Praha: Dita, 1998. 110 s. ISBN 8085926210. info
  • Nápady pro celý rok. Edited by Ludmila Kociánová - Jaroslava Nováková - Jaroslav Kocián. 1. vyd. Praha: Dita, 1998. 110 s., ba. ISBN 80-85926-21-0. info
Výukové metody
Přednášky, teoretická příprava, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Student zpracuje výukový projekt na téma volby námětů pro praktické činnosti ve volném čase, který obhájí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.