TI1003 Zpracování informací

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Strach, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. zpracovávat data pomocí kancelářských aplikací; 2. využívat pokročilé funkce textových editorů pro svoji práci; 3. využívat pokročilé funkce tabulkových editorů; 4. vytvářet výukové prezentace včetně zvládnutí prezentačních dovedností; 5. orientovat se v oblasti tvorby www stránek z hlediska pochopení principů; 6. pracovat efektivně s citacemi a zdroji v souladu s autorským právem
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. zpracovávat data pomocí kancelářských aplikací; 2. využívat pokročilé funkce textových editorů pro svoji práci; 3. využívat pokročilé funkce tabulkových editorů; 4. vytvářet výukové prezentace včetně zvládnutí prezentačních dovedností; 5. orientovat se v oblasti tvorby www stránek z hlediska pochopení principů; 6. pracovat efektivně s citacemi a zdroji v souladu s autorským právem
Osnova
  • 1. a 2. týden: Zpracování informací pro závěrečné práce, citace a ochrana autorských práv. 3. a 4. týden: Zpracování textových informací, typografické zásady. 5. a 6. týden: Zpracování tabulkových informací, tvorba grafů, makra, práce s daty. 7. a 8. týden: Zpracování prezentací, prezentační dovednosti, online prezentace, nácvik prezentování. 9. a 10. týden: Úvod do tvorby www stránek, principy html, využití v pedagogickém procesu. 11. a 12. týden: Samostatné práce, závěrečné práce, procvičování
Literatura
  • VSTO 3.0 for Office 2007 programmingget to grips with programming Office 2007 using Visual studio tools for Office. Edited by Vivek Thangaswamy. Birmingham, U.K.: Packt Pub., 2009. v, 245 p. ISBN 9781847197535. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Zpracování praktických úkolů na počítači, test teoretických znalostí, samostatná práce.
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.