VV7BP_MA3 Malba III

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marianna Petrů, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověření vlastních malířských dovedností a rozšíření technologických postupů při práci na individuálně zadaném tématu.
Osnova
  • Projekt pro celý semestr: individuální konzultované zadání tématu (figurativní i abstraktní malba). V seminářích možnost rozvoje potřebných malířských dovedností s ohledem na individuální požadavky studentů. 4 povinné konzultace týkající se zvoleného tématu včetně ukázek průběhu řešení.
Literatura
  • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
  • SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2003. 299 s. ISBN 807185624X. info
  • LEINZ, Gottlieb. Malířství 20. století. Translated by Hana Válková. Praha: Rebo Productions, 1996. 200 s. ISBN 80-85815-48-6. info
  • LOSOS, Ludvík. Techniky malby. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 1994. 192 s. ISBN 80-85277-03-4. info
  • ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky [Zrzavý, 1977]. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1977. 400 s., [5. info
  • SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika v malířské tvorbě : malířský a restaurátorský materiál. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1973. 186 s., 28. info
Výukové metody
Individuální nastudování doporučené literatury, zpracování a prezentace malířského projektu.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Individuální malířský projekt podle zvoleného tématu, v rozsahu a materiálu adekvátnímu zadání.
Písemná obhajob projektu.
Elektronický test z technologie malby podle doporučené literatury.
Předložení deníku z výstav. V případě nedostatečné úrovně předloženého projektu budou malířské dovednosti studentů dodatečně ověřeny formou malby podle modelu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV7BP_MA3