VV7BP_ZTVV Základy teorie vv

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen studentům učitelství výtvarné výchovy v bakalářském cyklu. Předpokládá základní znalosti z obalsti pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu: - seznámit se se základními pojmy výtvarné pedagogiky - získat základní znalosti o psychologických kořenech dětského výtvarného projevu - seznámit se s hlavními směry v současné výtvarné pedagogice - získat přehled o osobnostech teorie výtvarné výchovy
Osnova
  • 1. Základní pojmy z teorie a praxe výtvarné pedagogiky 2. Historie a současnost výtvarné pedagogiky 3. Osobnosti z moderní historie výtvarné pedagogiky 4. Čtyři pojetí výtvarné výchovy
Literatura
  • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 351 s. ISBN 9788021045934. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
  • ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Photo by Robert Ježdík. Praha: Sarah, 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Závěrečný projekt - prezentace autorského pedagogického projektu, který rozpracovává jedno téma do několika vyučovacích jednotek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VV7BP_ZTVV