VV_KVV Koncepty výtvarné výchovy

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV_KVV/01: Po 16:00–17:50 učebna 16, R. Horáček
Předpoklady
SOUHLAS
Základní znalosti z didaktiky výtvarné výchovy a dějin umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Současná teorie a praxe výtvarné pedagogiky na gymnáziu a na střední odborné škole, artefiletický model výuky, multimediální výukové projekty, performativní aktivity ve výtvarné výchově, interdisciplinární přesahy výtvarné výchovy, vývoj výtvarné výchovy v osmdesátých a devadesátých letech - osobnosti, směry, mezinárodní a tuzemské kongresy INSEA, hlavní vývojové trendy výtvarné výchovy v zahraničí, role dílny a kurzu ve výuce VV na střední škole, environmentální prezentace. Nová média ve výtvarné výchově, využití počítače a jiných digitálních technologií (fotografie, video) v intermediálních výukových modelech, vizuální komunikace a estetická výchova.
Osnova
  • 1. Profil současné výtvarné pedagogiky, teorie a praxe na střední škole 2. Klasická a nová média ve výtvarném vyjadřování 3. Současné výtvarné umění a výtvarná pedagogika 4. Alternativní formy vedení výtvarného projevu (dílny, kurz, seminář) 5. Intermediální výukové modely 6. Nové formy prezentace výtvarné práce žáka a studenta (environment, instalace, performance, multimediální projekt)
Literatura
  • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 s. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4. URL info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova. In Veřejnost a kouzlo vizuality. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 20-28. ISBN 978-80-210-4722-8. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Dílo jako modus sebepoznání a spirituality. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 441-451, 10 s. ISBN 80-210-4206-0. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
Výukové metody
živé vyučování, performance
Metody hodnocení
diskusní kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/VV_KVV