VV_SART1 Socio-art 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět usiluje ukázat na řadě polarit nevyhnutelnou rozpornost lidského světa jako dynamický aspekt obrazu světa. V prvním semestru se zaměřuje na ambivalence životních forem daných napětím přírodních a kulturních determinant jednání. Vztah a) sociální a b) estetické sféry je ústřední otázkou, která je na jednotlivých tématech demonstrována; jedním ze svorníků je zde koncept (mimetické) hry, který je rozvíjen v řadě různých konkretizací. Témata, u nichž se to nabízí, budou v lekci doprovozena ukázkami umělecké práce.
Výstupy z učení
1) Student rozumí základní ideji ambivalence i provázanosti fenoménů; je schopen aplikovat ji na konkrétní případy. 2) Student zná základní pojmy a koncepty a to jak estetické tak sociologické, dokáže je vysvětlit a správně použít. 3) Student umí aplikovat tuto znalost na konkrétní umělecké projevy i na pedagogický materiál. 4) Student je schopen zaujmout vlastní, prožité a promyšlené stanovisko k problematice.
Osnova
 • 1) kulturní války (Snow, Lepenies); 2) příroda a kultura (Portmann); 3) tělo mezi přírodou a kulturou; 4) móda jako externalizace (Komárek, Veblen, Simmel); 5) prostor soukromý a veřejný; 6) typy sociálního jednaní; 7) svátek a každodennost, čas; 8) mýtus, symbol, rituál; 9) hra a vážnost (Caillois); 10) groteskní formy v karnevalové kultuře; 11) estetizace života a spotřební společnost
Literatura
  povinná literatura
 • SOKOL, Jan. Etika a život : pokus o praktickou filosofii. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 239 s. ISBN 9788074290633. info
 • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství :filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 163 s. ISBN 80-85866-64-1. info
 • BLAŽEK, Bohuslav a Jiřina OLMROVÁ. Krása a bolest : úloha tvořivosti, umění a hry v životě trpících a postižených [Blažek, 1985]. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985. 413 s., [3. info
  doporučená literatura
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Universum věcí : k estetice každodennosti. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 137 s. ISBN 9788020020604. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 s. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4. URL info
 • KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Vydání 1. Praha: Grada, 2010. 272 stran. ISBN 9788024724560. info
 • KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací. Vyd. 2. Praha: Academia, 2008. 307 s. ISBN 9788020015822. info
 • NEUBAUER, Zdeněk. O počátku, cestě a znamení časů : úvahy o vědě a vědění. Edited by Anton Markoš. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2007. 326 s. ISBN 9788086702261. info
 • UMLAUF, Václav. Evropské cesty k vlastnímu já. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. 238 s. ISBN 8073250020. info
 • SOKOL, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 222 s. ISBN 8071786276. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře. Translated by Jaroslav Vácha. Vyd. 2., v edici Studie 1. Praha: Dauphin, 2000. 297 s. ISBN 8072720201. info
 • BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Translated by Lukáš Gjurič. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 335 s. ISBN 8085850842. info
 • BORECKÝ, Vladimír. Zrcadlo obzvláštního :(z našich mašíblů). Vyd. 1. Praha: Hynek, 1999. 343 s. ISBN 80-86202-38-0. info
Výukové metody
přednášky, četba vybraných textů, skupinová diskuse
Metody hodnocení
pravidelná účast na semináři a aktivita v hodinách, kolokvium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.