VV_SART2 Socio-art 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV_SART2/01: St 16:00–17:50 učebna 18A, B. Rozbořil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět usiluje ukázat na řadě polarit nevyhnutelnou rozpornost lidského světa jako dynamický aspekt obrazu světa. V druhém semestru se socio-art zaměřuje na vztahy a) racionální a emocionální, b) materiální a imaginární dimenze lidského světa, jejich relevanci v sociálním životě i v umělecké reflexi světa. Svorníkem, který propojuje rozmanitá témata kurzu, je diskuse (intersubjektivně) konstruované účelnosti a (subjektivně) vnímaných, pociťovaných hodnotových inklinací. Tvořivost je ukazována jako schopnost přepínat tyto mody v závislosti na situaci, resp. fázi práce (divergence - konvergence). Témata, u nichž se to nabízí, budou v lekci doprovozena ukázkami umělecké práce.
Výstupy z učení
1) Student zná základní pojmy a koncepty (odlišných) přístupů ke zkoumané otázce a to jak estetické tak sociologické, dokáže je vysvětlit a správně použít.
2) Student umění aplikovat tuto znalost na konkrétní umělecké projevy i na pedagogický materiál.
3) Student je schopen zaujmout vlastní, prožité a promyšlené stanovisko k problematice.
Osnova
 • 1) schizma modernizace (osvícenství-romantismus)a kontroverze v historických hnutích avantgard
 • 2) peníze a umění (Simmel); pokusy o univerzální reprezentaci reality/hodnot; realita objektů nebo vztahů (kritika reifikace)
 • 3) intelekt a imaginace, teorie emocí; jak uniknout "reálnému světu" (transcendence a transgrese)
 • 4) jazyk a ironické koncepty reality (od romantismu k Rortymu)
 • 5) poznání a vzdělávání; informační ekonomika a (kritika) společnost vědění
 • 6) průniky vědy a umění, heterogenita a nejistota
Literatura
  povinná literatura
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc: Votobia, 2000. 205 s. ISBN 80-7198. info
 • BLAŽEK, Bohuslav. Venkov města média. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 362 s. ISBN 80-85850-59-1. info
 • SOKOL, Jan. Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích. Vydání druhé, opravené,. Praha: Vyšehrad, 2015. 296 stran. ISBN 9788074296383. info
  doporučená literatura
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 8085850508. info
 • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 2. vyd. Praha: 65. pole, 2012. 367 s. ISBN 9788087506103. info
 • BROUK, Bohuslav. Lidé a věci. Praha: Václav Petr, 1947. info
 • MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Translated by Jiří Našinec. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 201 s. ISBN 808585077X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie vděčnosti a nevděčnosti : [kudy vede cesta k přátelství]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 117 s. ISBN 9788024718385. info
 • BATAILLE, Georges [1897-1962]. Prokletá část ; Teorie náboženství : Teorie náboženství (Přít.). V Praze: Herrmann & synové, 1998. 310 s. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Zdeněk R. NEŠPOR. Náboženství v menšině : religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2008. 206 s. ISBN 9788086702537. info
 • WATTS, Alan. Ta Kniha : o tabu, které nám brání poznat sebe sama. Translated by Jiří Bureš. Vyd. 1. V Brně: Ohnisko, 1993. 152 s. ISBN 8090080553. info
 • MORIN, Edgar. Věda a svědomí. Přel. Ivana Holzbachová. Brno: Atlantis, 1995. 133 s. ISBN 80-7108-108-6. info
 • BLAŽEK, Bohuslav. Mezi vědou a nevědou. 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1978. 222 s. info
Výukové metody
přednášky, četba vybraných textů, skupinová diskuse,
Metody hodnocení
Pravidelná účast na semináři a aktivita v hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VV_SART2