Vi3BP_AP2 Autorský projekt II

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Jan Bružeňák (cvičící)
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Havlíček (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lefteris Joanidis (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
doc. ak. mal. Blanka Růžičková (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Josef Strubl (cvičící)
doc. PaedDr. Jiří Vaněk (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Realizace vlastního projektu, jeho prezentce a dokumentace.
Osnova
  • Forma individuálního zadání a konzultací s pedagogem. Důraz na samostatnou tvůrčí činnost. Student si z nabídky výtvarných oborů a specializací vybere jeden podle vlastních výtvarných schopností (malba, grafika, kresba, počítačová grafika, modelování, teorie výtvarné výchovy atd.). S vybraným pedagogem jedná o množství prací, tématu projektu, výtvarných technikách a termínech konzultací.
Literatura
  • VANČÁT, Jaroslav. Tvorba vizuálního zobrazení : gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 167 s. ISBN 8071849758. info
  • HORÁČEK, Radek a Vladimír HAVLÍK. Akční tvorba. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 84 s. ISBN 8070670746. info
Výukové metody
individuální praxe, umělecká tvorba
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Realizace projktu a jeho prezentace. Písemná obhajoba obsahující dokumentaci projektu. Projekty budou hodnoceny komisí. Hodnocena bude práce s tématem, kvalita zpracování a prezentace projektu autorem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Vi3BP_AP2