Vi8MP_AuP2 Autorský projekt 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/3. konzultace. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. (cvičící)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (cvičící)
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (cvičící)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Realizace vlastního projektu, jeho prezentce a dokumentace.
Osnova
  • Forma individuálního zadání a konzultací s pedagogem. Důraz na samostatnou tvůrčí činnost. Student si z nabídky výtvarných oborů a specializací vybere jeden podle vlastních výtvarných schopností (malba, grafika, kresba, počítačová grafika, modelování, teorie výtvarné výchovy atd.). S vybraným pedagogem jedná o množství prací, tématu projektu, výtvarných technikách a termínech konzultací.
Literatura
  • VANČÁT, Jaroslav. Tvorba vizuálního zobrazení : gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 167 s. ISBN 8071849758. info
  • HORÁČEK, Radek a Vladimír HAVLÍK. Akční tvorba. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 84 s. ISBN 8070670746. info
Výukové metody
individuální praxe, umělecká tvorba
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Realizace projktu a jeho prezentace. Písemná obhajoba obsahující dokumentaci projektu. Projekty budou hodnoceny komisí. Hodnocena bude práce s tématem, kvalita zpracování a prezentace projektu autorem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Vi8MP_AuP2