Vi8MP_DVT Didaktika VT

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Ovčáčková (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Obsahem didaktiky VT je příprava alternatnivních umělecko-pedagogických projektů pro mimoškolní výchovu a arteterapii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Předmět je zaměřen na seznámení s možnostmi modelování a realizace umělecko-pedagogického projektu koncipovaného pro určité cílové skupiny (děti, studenti středních škol, hendikepovaní, účastníci arteterapeutických kurzů, senioři).

Předmět je orientován na procvičování modelování autorského umělecko-pedagogického projektu určeného jedné vybrané cílové skupině. Tematicky je projekt zaměřen buď dle doporučených námětů, nebo je téma zvoleno individuálně. Při koncepci projektu by měly být uplatněny aktuální tendence současného výtvarného umění a priority vzdělávacích cílů výtvarné pedagogiky.
Osnova
  • Seznámení s možnostmi inspirace umělecko-pedagogického projektu v oblasti současného výtvarného umění.
  • Procvičení způsobilosti modelování umělecko-pedagogického projektu v praxi.
Literatura
  • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petra ŠOBÁŇOVÁ, Timotej BLAŽEK, Jana MUSILOVÁ, Jiří SOSNA a Lucie TIKALOVÁ. Téma - akce - výpověď : projektová metoda ve výtvarné výchově. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 183 stran. ISBN 9788024445069. info
  • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Trasy : výzkum historických a inovativních aspektů umění a edukace. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 255 stran. ISBN 9788021075443. info
  • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Meziprostory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. 302 s. ISBN 978-80-210-6654-0. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002. 350 s. 2002 svazek 83. ISBN 80-210-3029-1. info
  • ARNHEIM, Rudolf. Art and visual perception : a psychology of the creative eye. Expanded and rev. ed. Berkeley: University of California Press, 1974. x, 508. ISBN 0520243838. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
K zápočtu student (studentka) předloží návrh umělecko-pedagogického projektu pro vybranou cílovou skupinu. Návrh projektu bude obsahovat originální název, popis filozofie projektu – motto, popis prostorových a časových nároků, přípravu a užití materiálů a techniky, podrobný návrh jednotlivých kroků (doporučujeme 6 na sebe navazujících úkolů). Textová část bude doplněna obrazovou přílohou (fotografie budou označeny, zda jsou z vlastního archivu nebo z internetu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Vi8MP_DVT