Ze0065 Geografie Brna 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1. 3 x 4 hodiny. Výuka probíhá blokově. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0065/01: každý lichý čtvrtek 12:00–14:50 učebna 32, P. Knecht, D. Mísařová
Ze0065/02: každý lichý čtvrtek 12:00–14:50 kancelář vyučujícího, E. Hofmann, H. Svobodová
Ze0065/03: každý lichý čtvrtek 12:00–14:50 kancelář vyučujícího, R. Durna, J. Kolejka
Předpoklady
Předpokládá se základní znalost fyzické a socioekonomické geografie a zájem o práci v terénu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/55, pouze zareg.: 0/55, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/55
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poznat pomocí vlastní práce v terénu (exkurze, komentovaná geografická vycházka, vlastní šetření/výzkum) město Brno jako místo, kde student tráví 5 let svého života.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student znát vybrané aspekty rozvoje města a aplikovat je na místo, kde bude po skončení studia pracovat.
Osnova
  • 1. Přednáška: Historie a současnost Brna - obecné teoretické aspekty.
  • 2. Exkurze: exkurze do brněnského podzemí / technických sítí / urban centra / vida centra / spalovny apod.
  • 3. Brno tematicky: Brno průmyslové/administrativní/univerzitní/kulturní/sportovní...
  • 4. Případová studie spojená s návštěvou lokality: zpracování vybraného problému ve městě z pohledu geografa.
  • 5. Poznávání Brna hrou (geocaching, QRcaching).
Literatura
  • www.ped.muni.cz/fine
  • ŠKRLOVÁ, Lenka. Město Brno - témata pro výuku zeměpisu [online]. 2014 [cit. 2015-02-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Svobodová. Dostupné z: .
Výukové metody
Teoretická přednáška, diskuze, práce v terénu, geografická exkurze a vycházka.
Metody hodnocení
Včasné odevzdání zadaného úkolu. Účast na výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Ze0065