Ze0159 Terénní praxe - Česká republika

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/3.3. 5 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0159/01: Út 22. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 23. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 24. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Pá 25. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, So 26. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, D. Mísařová, H. Svobodová
Ze0159/02: Út 22. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 23. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 24. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Pá 25. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, So 26. 6. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, D. Mísařová, H. Svobodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikace znalostí a předmětů Fyzická geografie ČR a Socioekonomická geografie ČR na příkladech v terénu. Studenti rovněž získají praktické dovednosti pro přípravu a realizaci školního výletu pro žáky základní školy.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen:
- Aplikovat obecné pojmy ze fyzické a socioekonomické geografie na příkladech v modelovém regionu v terénu.
- Vysvětlit vazby mezi přírodními a antropogenními systémy na modelovém příkladu v terénu – vysvětlit lokalizační faktory rozmístění obyvatelstva a ekonomických aktivit v kontextu historických i současných událostí.
- Využít relevantní data a mapové podklady pro geografickou analýzu v modelovém regionu.
- Interpretovat fyzicko- a socioekonomické jevy v krajině a využit je pro vlastní přípravu výuky na ZŠ.
- Orientovat se v terénu, ovládnout zásady bezpečného pohybu v terénu.
- Aplikovat základní kvalitativní metody geografického výzkumu (pozorování, náčrt, hodnocení krajiny).
- Navrhnout vlastní školní výlet.
Osnova
  • 1. Přípravná fáze tuzemské exkurze – organizační (doprava, ubytování, bezpečnost apod.) a odborné hledisko (plánování trasy, příprava mapových podkladů apod.).
  • 2. Realizační fáze – vedení určeného dne exkurze, zpracování zadaných úkolů, dokumetace trasy.
  • 3. Závěrečná fáze – zpracování terénní deníku, hodnocení a zpětná vazba.
Literatura
  • Školní atlas České republiky. 1. vyd. Praha: Kartografie, 2000. 32 s. ISBN 80-7011-657-9. info
  • KLÍMOVÁ, Eva. Školní atlas českých dějin : atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Kartografie, 2006. 64 s. ISBN 8070118814. info
Výukové metody
Konzultace, samostatná práce, terénní výuka.
Metody hodnocení
Absolvování terénní praxe, vedení zadaného dne, následné zpracování terénního deníku a jeho prezentace.
Informace učitele
Literatura: podle cílových regionů exkurze v ČR
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/Ze0159