p928 Tělesná výchova - Zdravotní TV pro studenty se zrakovým postižením

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Jiné omezení: Počet se vztahuje na součet u předmětů povinné a placené Tv (p928 + c928).
Cíle předmětu
- zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně;
- ovlivnění kladného přístupu k pohybovým aktivitám;
- podpora zdravého životního stylu studentů;
- preventivní cvičení zaměřené na pohybový aparát (ovlivnění bolesti páteře, správné držení těla, svalové dysbalance, kloubní pohyblivosti), kardiovaskulární a dechový systém (uvolnění napětí v oblasti hrudníku a ramen, protažení a posílení pomocných dýchacích svalů, navození správného dýchacího stereotypu a koordinace dechu s pohybem), centrální nervovou soustavu, psychiku a celkovou regeneraci a relaxaci organismu;
- cvičení probíhá bez i s pomůckami (velké míče, overbaly, posilovací gumičky, balanční plošiny apod.)
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: aplikovat vhodná cvičení zacílená na prevenci poškození pohybového aparátu aplikovat vhodná cvičení na zlepšení funkce kardiovaskulárního a dýchacího aparátu znát potřebu a význam relaxačních cvičení při cvičení vhodně použít různé pomůcky (míče, posilovací gumičky, balanční plošiny aj.)
Osnova
  • seznámení se základními principy zdravotního cvičení;
  • nácvik správného stereotypu pohybu;
  • nácvik správného stereotypu dýchání;
  • koordinační a balanční cvičení;
  • cvičení s pomůckami;
  • tvorba individuálních cvičebních sestav;
Literatura
  • BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení : uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 195 s. ISBN 9788024709482. info
  • HÁLKOVÁ, Jitka. Zdravotní tělesná výchova : speciální učební texty. Illustrated by Silvie Ryklová. 3. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2004. 120 s. ISBN 808658609X. info
Výukové metody
Praktické cvičení
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku: 3x možná absence bez omluvy. Nahrazování dalších absencí nebude umožněno.
Informace učitele
http://www.teiresias.muni.cz/cz/vzdelavani-sport-a-volny-cas/sportovni-aktivity/alternativni-kurzy-telesne-vychovy
Předmět je určen studentům se zrakovým postižením.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen primárně studentům se zrakovým postižením.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.