p937 Tělesná výchova - Nordic walking

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Zdeněk Zítka (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
PaedDr. Zdeněk Zítka
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: PaedDr. Zdeněk Zítka
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět je vypisován jen pro povinnou TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Předmět p 937 Nordic walking, česky Severská chůze se zabývá sportem, který je u nás nový a který se řadí k turistice. V podstatě se jedná o chůzi s holemi. Pomocí holí můžeme přesunout až 40% práce vynaložené na chůzi z nohou na paže, velmi závisí na technice chůze. Velkou předností tohoto sportu je tak rozložení zatěže na všechny končetiny a tím i odlehčení kloubů kolen a kyčlí, dále přímivý charakter pohybu, odlehčeni páteře. Během semestru se studenti seznámí se základy tohoto nového sportu a s technikou pohybu. Úkolem předmětu je seznámit studenty s provozováním tohoto sportu, naučit je správné technice chůze a zlepšit jejich fyzickou kondici.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student ovládat základní techniku Nordické chůze.
Osnova
  • organizace Tv bezpečnostní předpisy technika používání holí technika chůze společné vycházky
Literatura
  • www.czech-nordicwalking.com
  • HEDERER, Markus. Mit Nordic Fitness gesund durchs Jahr. 1. Aufl. Stuttgart: Pietsch, 2006. 159 s. ISBN 3613504847. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/. Bližší informace o Severské chůzi nebo-li Nordic walkingu najdete také na http://www.czech-nordicwalking.com Studentům zapsaným do skupiny budou mailem zaslány organizační pokyny k absolvování předmětu Předpokládám, že úvodní hodiny proběhnou se startem od Tělocvičny Pod hradem, Údolní 3, v oblasti parku Špilberk další budou následovat po dohodě od Veslařského střediska MU na ulici Veslařské 181/3 " u jezu", v oblasti okolo Antroposu a Myslivny
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/p937