p9907 Tělesná výchova - Funkční trénink

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: minimální počet studentů přihlášených do seminární skupiny je 12
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně, zejména kardiorespirační úrovně, svalové vytrvalosti,flexibility. Současně ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako podporu zdravého životního stylu. Funkční trénink - je komplexní cvičení, při kterém je zapojeno do provádění cviků maximum svalových skupin. Svaly nepracují samostatně izolovaně, ale ve funkčních řetězcích. Sílu a pořadí stahů svalů ve svalovém řetězci řídí centrální nervová soustava (CNS). Cílem je posílení hlubokého stabilizačního systému(HSS), vrácení se k přirozenému pohybu, odbourání špatného svalového stereotypu a koordinace končetin a těla jako celku. Obsahem lekce budou prvky pilates, Bosu a cvičení na závěsném závěsný systému TRX.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: - provádět samostatně složitější cvičení, která jsou založena na funkčních řetězcích, za použití správného držení těla a dýchání
Osnova
 • 1. Nácvik správné techniky metody pilates, core tréninku - středu těla 2. Nácvik základních cviků s využitím pomůcek Bosu a TRX (závěsný systém) 3. Komplexní lekce včetně zahřátí a strečinku
Literatura
 • CACEK, Jan, Richard ADAMÍK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Funkční trénink. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. s. 56-59, 4 s. ISSN 0323-1364. info
 • DOLEŽAL, Martin a Radim JEBAVÝ. Přirozený funkční trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 141 s. ISBN 9788024744384. info
 • JARKOVSKÁ, Helena. Posilování : kondiční kruhový trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. ISBN 9788024730561. info
 • PĚTIVLAS, Tomáš, Barbora JALOVECKÁ, Hana BUBNÍKOVÁ a Radka DOLEŽALOVÁ. Balanční cvičení na labilních plochách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6195-8. html epub url info
 • DOLEŽAL, Martin a Radim JEBAVÝ. Přirozený funkční trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 141 s. ISBN 9788024744384. info
 • CACEK, Jan, Richard ADAMÍK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Funkční trénink. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. s. 56-59, 4 s. ISSN 0323-1364. info
 • JARKOVSKÁ, Helena a Markéta JARKOVSKÁ. Posilování s náčiním : 306krát jinak. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 207 s. ISBN 9788024725352. info
 • BLAHUŠOVÁ, Eva. Posilujeme pro zdraví i pro krásu. Vyd. 1. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009. 98 s. ISBN 9788087156353. info
 • VYSUŠILOVÁ, Helena. Pilates - balanční cvičení. 3. vyd. Praha: Arsci, 2005. 133 s. ISBN 8086078493. info
 • BLAHUŠOVÁ, Eva. Wellness, fitness. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 235 s. ISBN 802460891X. info
 • TLAPÁK, Petr. Tvarování těla pro muže a ženy. 4. vyd. Praha: Arsci, 2004. 264 s. ISBN 8086078418. info
 • VYSUŠILOVÁ, Helena. Pilates - balanční cvičení. 2. vyd. Praha: Arsci, 2003. 133 s. ISBN 8086078329. info
 • BLAHUŠOVÁ, Eva. Combo posilování. Praha: Eva Blahušová, 1998. 19 s. info
 • BLAHUŠOVÁ, Eva. Posilovací programy pro fitness. Praha: Eva Blahušová, 1998. 30 s. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/cus/
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/p9907