P997 Státní zkouška (bakalářský studijní program, výpočetní technika)

Fakulta informatiky
jaro 2002
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: podle harmonogramu.
Podmínky pro zapsání Státní zkoušky jsou specifikovány ve studijním plánu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001.

p997 Tělesná výchova - Letní výcvikový kurz

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. kurz. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alexandra Malá (cvičící)
Mgr. Pavel Mudra (cvičící)
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslava Urbanovská (cvičící)
PaedDr. Hana Vrtělová (cvičící)
Mgr. Renáta Vychodilová (cvičící)
PaedDr. Zdeněk Zítka (cvičící)
Mgr. Jan Škoda (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D. (cvičící)
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Škoda
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Škoda
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Počet studentů bude stanoven dle typu jednotlivých kurzů.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů LVK jsou aktivity zaměřené jak na získání fyzické kondice a různých specifických pohybových dovedností, tak i na poznávání přírodního prostředí různou formou turistiky.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen zvládnout dovednosti spojené s typem jednotlivých kurzů.
Osnova
  • Kurzy jsou rozděleny podle zaměření. Náplň každého kurzu je dána charakterem kurzu, který je sdělen studentům v informacích před přihlášením na kurz.
Literatura
  • Pobyt v prírode a turistika. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1973. 247 s. : i. info
  • CIHLÁŘ, Jaroslav. Sporty a pobyt v přírodě : vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 117 s. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Kurz, zápočet Zápočet se uděluje za účast na kurzu.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/cus/
Informace k výuce Tv najdete na www.fsps.muni.cz - celouniveritní Tv. Moravské vinařské stezky 13.8.-17.8.2018 Blatiny - Horo+kola 12.8.-17.8.2018 Itálie - Bibione 31.8. - 9.9.2018 Itálie Tarvisio Alpy 25.7.-29.7.2018 Albánie,Makedonie,Řecko,Č.Hora 24.8.-4.9.2018
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.