TI1018 Elektronické systémy a digitální technika

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 16 h. konz./sem. (komb. stud.). 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vysvětlit a realizovat základní obvody z oblasti digitální techniky.Popsat číslicové obvody a jejich použití, od základních logických hradel až po využití v mikropočítačích. Seznámí se a pochopí činnost elektronických systémů současné doby, jako jsou drážní zabezpečovací systémy, radarové systémy a řízení leteckého provozu, GPS a navigačních systémů a dalších.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vysvětlit a realizovat základní obvody z oblasti digitální techniky.Popsat číslicové obvody a jejich použití, od základních logických hradel až po využití v mikropočítačích. Bude zná činnost elektronických systémů současné doby, jako jsou drážní zabezpečovací systémy, radarové systémy a řízení leteckého provozu, GPS a navigačních systémů a dalších.
Osnova
  • 1.Úvod do číslicové techniky, analogové a číslicové zobrazení signálů 2.Číselné soustavy, převody mezi číselnými soustavami 3.Kódování dat, kódy používané pro strojové operace. 4.Logické funkce, jedné a dvou proměných, Booleova algebra, způsoby popisu logických funkcí. 5.Minimalizace logických funkcí. 6.Základní logické členy,logická zapojeníTTL, logické obvody CMOS 7.Kombinační logické členy,dekodéry, multiplexery, komparátory. 8.Sekvenční logické obvody, klopné obvody, posuvné registry, čitače. 9.Paměti. 10.Základy výpočetní techniky, vnitřní uspořádání počítače. 11.Základy mikroprocesorové techniky. 12.Jednočipové mikropočítače. 13. Elektronické systémy současnosti
Literatura
  • Antošová,M.:Číslicová technika.České Budějovice:Kopp, 2004
  • Hrbáček,J.:Moderní učebnice programování PIC. Praha: BEN,2004
Výukové metody
přednášky, semináře, studium z různých populárně-naučných zdrojů
Metody hodnocení
3 písemné průběžné testy, ústní, písemná i praktická zkouška
Informace učitele
Doporučená literatura: Antošová,M.:Číslicová technika.České Budějovice:Kopp, 2004 Bernard,J,M.:Od logických obvodů k mikroprocesorům.Praha:SNTL,1986. Hrbáček,J.:Moderní učebnice programování PIC. Praha: BEN,2004.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/TI1018