FC5001 Personal Safety in Emergencies

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (deputy)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (lecturer)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (assistant)
Guaranteed by
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Department of Physics, Chemistry and Vocational Education - Faculty of Education
Contact Person: Jana Jachymiáková
Supplier department: Department of Physics, Chemistry and Vocational Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course provides knowledge of human safety and public protection in emergency events at the university level. Emphasis is placed on the relationship of the topic to teaching practice and civil preparedness. The course included practical examples with emphasis on the relationship of the topic to daily life, nature, technical applications etc.
Learning outcomes
After completing the course, students should know and be able to:
- Basic themes related to Occupational Safety and Human Protection in Emergencies and Civil War.
- On the basis of acquired knowledge, the student can take concrete measures to mitigate the negative impact of extraordinary events and protect himself / herself and others from these unfavorable impacts.
Syllabus
 • 1. Emergencies - classification of incidents, potential threats, how to prevent emergencies, how to be prepared and how to respond if the incident occurs and what to do after its completion; busiest emergency in the CR; Terrorism (basic characteristics, principles of safe behavior)
 • 2. IRS - Integrated Rescue System, basic and other components of the IRS and their coordination, involvement of legal and natural persons in rescue and relief work, Crisis situations, Crisis Management, The principles and foundations of security and crisis management system, Fire prevention - fire extinguishers, their types and principles of proper use, principles of fire prevention, self extinguishing and fire burning people
 • 3. Fire prevention
 • 4. Civil Protection (Warning - the types of signals, what to do in case of alarm "General Alert", Hiding - definition, permanent and improvised shelters, Individual protection - individual and improvised means of protection, evacuation - what to do in case of   regulations and principles of leaving the apartment, evacuation and reception centers, evacuation luggage, label media closures and exits)
 • 5. Behaviour in case of emergencies (emergency calls, General warning, evacuation)
 • 6. Legislation - Act No. 239/2000 Coll. IRS and amending certain Acts, as amended, Act No. 240/2000 Coll. On crisis management and amending certain Acts (Crisis Act), as amended, Act No. 133/1985 Coll. fire Protection, as amended;
 • 7. First aid - Classification of injuries, disease, accidents and their prevention, acute conditions
 • 8. Natural disasters (flooding, heat waves, extreme cold, lightning)
 • 9. Natural disasters (wind, tornadoes, mudslides, earthquakes)
 • 10. Civil defence
 • 11. Safety rules for activities with children and youth (in the rooms and facilities in the gym and on the playground, at events in cities, the events in the field, movement, games and program, fire protection, for swimming during a lightning storm, protection against electric shock when working with tools, the camps)
 • 12. Legal liability for damage and for safety of work
Literature
  required literature
 • Martínek, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí : Příručka pro učitele základních a středních škol, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2. opravené a rozšířené vyd. Praha 2003. 118 s. ISBN 80-86640-08-6.
 • SVOBODA, Ivo and Radim VIČAR. Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování (Law of security and protection of a person). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 pp. ISBN 978-80-210-6004-3. info
  recommended literature
 • ŠIBOR, Jiří and Petr PTÁČEK. Ochrana zdraví při práci (Workplace Health and Safety). In Workplace Health and Safety. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6485-0. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Havárie : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 8. ročník základních škol. 1. vydání. Praha: SPL - Práce, 2006. 21 stran. ISBN 8073610280. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Od vichřice k zemětřesení : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 9. ročník základních škol. Praha: SPL - Práce, 2006. 32 s. ISBN 8073610299. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Povodně : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 6. ročník základních škol. 1. vydání. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 stran. ISBN 8073610264. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Požáry : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 7. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 s. ISBN 8073610272. info
 • KUTÝ, Jan. Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004. 130 s. ISBN 808682506X. info
 • HORSKÁ, Viola, Dušan SLÁVIK and Eva MARÁDOVÁ. Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc : text pro občanskou a rodinnou výchovu. První vydání. Praha: Fortuna, 2002. 39 stran. ISBN 8071688290. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Final written test with a success rate of at least 60%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 8 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/FC5001