RJ2MP_DIS2 Didactics of Russian 2

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Olga Bobrzyková (lecturer)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Helena Rytířová
Supplier department: Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Prerequisites
Good knowledge of Russian language at the level B2/C1.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Analysis of textbooks for the teaching of the Russian language - Pojechali, Raduga, Paduga po-novomu. Klass ad. including workbooks, methodological guides, game set and sound recordings. Preparation for teaching practice.
Syllabus
 • Analysis of textbooks in the form of student presentations and discussion of experiences with their use. Microteachig using these textbooks. Raduga Raduga po-novomu Klass Pojekhali Vremena Methodological magazines Alternative textbooks
Literature
 • EIBENOVÁ, Klaudia, Mojmír VAVREČKA and Irena EIBENOVÁ. Hry ve výuce ruštiny : jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky : A1-B2. 1. vyd. Brno: Edika, 2013. 188 s. ISBN 9788026603658. info
 • ORLOVOVÁ, Natálie, Marta VÁGNEROVÁ and Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Klass!ruština pro střední školy : učebnice a pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Klett, 2011. 186 s. ISBN 9788073970666. info
 • EIBENOVÁ, Klaudia and Hana ŽOFKOVÁ. Pojechali zpěvník 1 : hry, chorovody, písně : sborník ruských dětských lidových her a tanců, jednoduchých popěvků, lidových a umělých písní pro začínající s výukou ruštiny mladšího a středního školního věku základní škol. 1. vyd. Úvaly: ALBRA, 2011. 1 zpěvní. ISBN 9788073610661. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Pojechali. 1, Metodická příručka k učebnici ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 79 s. ISBN 80-86287-57-2-. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Pojechali. 1, Pracovní sešit k učebnici ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 72 s. ISBN 80-86287-59-9-. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Pojechali. 1, Učebnice ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 91 s. + 2. ISBN 80-86287-58-0-. info
 • KORITYÁKOVÁ, Taťána and Stanislav KORITYÁK. Ruština :ruština pro střední a jazykové školy : učebnice. Vyd. 1. Brno: Taťána Korityáková, 2001. 217 s. +. ISBN 80-902989-0-7. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga :ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 50 s. ISBN 80-7238-037-0. info
Teaching methods
Analysis of textbooks in the form of student presentations and discussion of experiences with their use. Microteachig using these textbooks.
Assessment methods
Final written test in the form of free responses. Evaluate the content and linguistic correctness. Presentation of a student portfolio.
Language of instruction
Russian
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/RJ2MP_DIS2