DAJ1 Odborná jazyková příprava pro DSP - Academic Writing in English

Celouniverzitní studia
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Colin Kimbrell (přednášející)
PaedDr. Marta Holasová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.
Celouniverzitní studia
Kontaktní osoba: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Celouniverzitní studia
Předpoklady
SOUHLAS
Upper-intermediate language skills in English, ability to actively participate in class discussions and basic experience in academic writing. (B2/C1) The course participants are expected to send a sample of their academic writing in English (min. 500 word piece of text) before the beginning of the course to marta.rybickova@cjv.muni.cz and bring a print version of their texts to the first block session.// Zájemci o účast v kurzu musí zaslat ukázku vlastního odborného/akademického anglického textu (minimální délka textu je 500 slov) na adresu marta.rybickova@cjv.muni.cz (co nejdříve) a přinést vytištěnou verzi tohoto textu na první hodinu kurzu. Odevzdání textu je podmínkou pro zápis předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Předmět bude otevřen, bude-li registrováno minimálně 10 studentů, maximální počet 15 ve skupině.
Cíle předmětu
By the end of this course, the students will be able to write and critically asses a well structured abstract of a scientific article, they will be aware of typical features of academic writing within its structure and will have samples of their own writing assessed in an international forum discussion. The aim of the course is to expose students to texts which contain these typical characteristics as well as to practice their own writing style.
Osnova
 • Through class discussion and videoconferencing connections with experts, the students will practice the following aspects of English academic writing:
 • 1. general characteristics and types of writing,
 • 2. complex structure of academic writing,
 • 3. academic writing style,
 • 4. paragraph, its composition, length and cohesion,
 • 5. academic text types (definitions, examples, classification, comparing and contrasting, cause and effect),
 • 6. plagiarism and referencing, quoting, paraphrasing and summarising.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
  neurčeno
 • FRYDRYCHOVÁ - KLÍMOVÁ, B. (2006): A Guide to Dissertation Writing in English. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus.
 • POSTEGUILLO, S. (1999): "The schematic structure of computer science research articles". ESP 18 (2), 139-160.
 • POSTEGUILLO, S. (1996): Genre Analysis in English for Computer Science. Valencia: Universitat de Valencia.
 • SWALES, J. & H. NAJJAR (1987): "The writing of research article introductions". Written Communication 4, 175-192.
 • BALLENGER, Bruce. The curious researcher :a guide to writing research papers. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon, 2001. xxviii, 35. ISBN 0-205-31911-4. info
 • BHATIA, V. K. Analysing genre : language use in professional settings. 1st pub. Harlow: Longman, 1993. xvi, 246. ISBN 0582085241. info
 • SWALES, John. Genre analysis : English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. xi, 260. ISBN 0521338131. info
Výukové metody
block sessions, on-line discussions, peer-review, presentations by professionals
Metody hodnocení
Requirements: The students are expected to actively participate in three seminars which will have the form of a class peer discussion and video conference discussion with experts from abroad. They will also be expected to play an active role in the e-forum and deliver samples of their writing for class assessment.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Výuka probíhá na Komenského nám. 2, blokově 3x za semestr vždy od 9 do 15 hodin. Termíny pro jarní semestr 2020 (pátky): 6. března, 27. března, 17. dubna
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Fridays: 6/3, 27/3, 17/4 from 9 - to 3 p.m.
Výuka je realizována při minimální počtu 8 přihlášených studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/cus/jaro2020/DAJ1