BKE_HOP1 Hospodářská politika 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 4 hodiny. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 28. 11. 8:00–11:50 P104
Předpoklady
( BKE_MAE1 Makroekonomie 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
seznámit s procesem stanovování cílů hospodářské politiky a nástrojů na jejich dosažení;
upozornit na rizika v podobě tzv. vládních selhání;
umožnit orientaci v problematice role státu v tržní ekonomice;
seznámit se s nástroji stabilizační politiky státu a různými přístupy k této politice;
seznámit se s jednotlivými typy mikroekonomické hospodářské politiky a jejich ekonomickými dopady;
vymezit hlavní mechanismy koordinace ekonomických aktivit a objasnit příčiny neefektivnosti centrálně plánované ekonomiky;
vysvětlit hlavní pilíře transformačního procesu v České republice
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit důvody zásahů státu do ekonomického systému a jejich rizika;
- pochopit fungování základních nástrojů makroekonomické a mikroekonomické hospodářské politiky;
- popsat vývojové trendy v praktické hospodářské politiky;
- pochopit politické souvislosti hospodářské politiky.
Osnova
 • Úvod do teorie hospodářské politiky.
 • Analýza vládních selhání.
 • Koordinační mechanismy v ekonomice.
 • Intervencionistická etapa v hospodářské politice.
 • Konzervativní etapa v hospodářské politice.
 • Monetární politika.
 • Fiskální politika.
 • Vnější hospodářská politika.
 • Antimonopolní politika.
 • Strukturální politika.
 • Sociální politika.
 • Evropská ekonomická integrace.
Literatura
  povinná literatura
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
 • SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. *Hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 122 s. 3984/ESF-24/04-17/99. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika : 1900-2007. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xiv, 262. ISBN 9788074000027. info
Výukové metody
bloková výuka
Metody hodnocení
1 esej, on-line test, zkouška formou písemného testu
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BKE_HOP1