BKH_TEBP Teze bakalářské práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (cvičící)
Mag. Dr. Eva Born (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (cvičící)
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček (cvičící)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( BKH_BAPR Bakalářská práce )&&(! BKH_BAPR Bakalářská práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ujasnit téma závěrečné práce a vytvořit zadání podle kterého pak bude student postupovat při řešení své práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat manažerský problém a z něj odvodit cíl bakalářské práce - navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti - definovat znaky odborné práce - posoudit vhodnost literárních zdrojů - ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání bakalářské práce.
Osnova
  • Výuka spočívá v individuálních konzultacích studenta s vedoucím bakalářské práce, který stanoví přesný postup při zpracování oficiálního zadání bakalářské práce, tedy hlavního výstupu tohoto předmětu.
Literatura
    povinná literatura
  • Závěrečná (bakalářská, diplomová, disertační) práce. ESF MU. ESF MU [online]. 2013 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: http://econ.muni.cz/manual-studenta/radne-ukonceni-studia/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
  • https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2018/BDX_AKAP/index.qwarp
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
  • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
  • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • COOPER, Donald R. a Pamela S. SCHINDLER. Business research methods. 8th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. xix, 857. ISBN 0072498706. info
Výukové metody
Individuální konzultace a samostatné zpracování zadaných úloh, které vyústí do formulace oficiálního zadání bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím bakalářské práce, resp. za spolupráci na formulaci oficiálního zadání bakalářské práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.