BKR_BAS2 Bakalářský seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jakub Černík (cvičící)
Ing. Zdeněk Dvořák (cvičící)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Chaloupková (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Šašinka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Šranková (cvičící)
Ing. Lenka Tomešová (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Velinský (cvičící)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící)
Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKR_BAS1 Bakalářský seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je organizován formou individuálních konzultací. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: správně formulovat cíle diplomové práce; stanovit vhodné výchozí hypotézy; vybírat odpovídající metodické postupy pro zpracování práce; vybírat informační zdroje; zobecňovat získané poznatky; prezentovat práci a jejich přínosy.
Osnova
  • Bakalářské semináře probíhají samostatně podle zvoleného tématu formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Konkrétní forma a náplň je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
    neurčeno
  • Metodika tvorby bakalářské práce. Edited by Jan Jihlavec. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. 124, xxxii. ISBN 9788073726362. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím bakalářské práce a jeho podmínkou je dopracování finální verze práce.
Informace učitele
Předpokladem pro zápis je absolvování předmětu BKR_BAS1.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KRKBP.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.