BKR_BAS2 Bakalářský seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Chaloupková (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Velinský (cvičící)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKR_BAS1 Bakalářský seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metodické postupy pro zpracování empirické části bakalářské práce, dále je naučit interpretovat získané výsledky a zejména dokončit diplomovou práci.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopný:
- aplikovat metodický postup pro řešení zvoleného problému;
- získat a zpracovat potřebné informace a data;
- interpretovat dosažené výsledky;
- zobecňovat získané poznatky a formulovat implikace z nich vyplývající;
- používat zásady psaní odborného textu a správného uvádění informačních zdrojů;
- prezentovat svou bakalářskou práci a její přínosy.
Osnova
  • Náplň bakalářského semináře je určena na základě individuálních konzultací s vedoucím práce. Práce studenta spočívá zejména v aplikaci navržených metodických postupů, zpracování empirické části a dokončení celé bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
    neurčeno
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 100 s. ISBN 8021026464. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Výukové metody
Student má povinnost kontaktovat vedoucího své bakalářské práce a konzultovat postup při zpracování závěrečné práce. Další výuka probíhá formou individuálních konzultací studenta s vedoucím jeho práce.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je aktivní účast na konzultacích s vedoucím BP a předložení dokončené bakalářské práce, či práce blížící se dokončení (např. bez finálních formátových úprav).
Informace učitele
Předpokladem pro zápis je absolvování předmětu BKR_BAS1.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KRKBP.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.