BKR_MCR Management cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Klára Viturková
Rozvrh
Ne 23. 11. 9:20–11:50 P303
Předpoklady
KRCR Cestovní ruch || C_KRCR Cestovní ruch
Základní znalosti a souvislosti získaná v předmětu Cestovní ruch.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky z oblasti managementu cestovního ruchu, jež je třeba znát pro zajištění úspěšného řízení, resp. rozvoje, cestovního ruchu v destinaci. V neposlední řadě je snahou poukázat na důležité aspekty, které s sebou řízení destinace, a potažmo fungování destinační společnosti, přináší.

Osnova
  • Základy managemnetu a proces řízení

  • Destinační management a destinační společnosti v ČR a zahraničí

  • Destinační marketing

  • Řízení rekreačních zdrojů

  • Řízení kvality v cestovním ruchu

  • Benchmarking

  • Destinační informační systém

  • Udržitelný rozvoj a cestovní ruch

Literatura
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti vypracují POT (důraz bude kladen na kvalitu provedení), jehož odevzdání je podmínkou k přihlášení se na zkoušku. Hodnocení POTu vstupuje do celkové známky. Zkouška může mít formu ústní i písemnou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/BKR_MCR