BKR_PNPC Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 23. 2. 10:00–11:50 S309, So 6. 4. 10:00–11:50 S309
Předpoklady
Základní znalosti a souvislosti získaná v předmětu Cestovní ruch.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významem a realizací politiky cestovního ruchu, implementací jejich nástrojů a činností nositelů, a to nejen z teoretického hlediska, ale i na příkladech České republiky, Evropské unie a dalších vybraných zemí světa.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: • - definovat klíčové pojmy z terminologie politiky cestovního ruchu; • - porozumět základním východiskům utváření politiky cestovního ruchu; • - vysvětlit implementaci nástrojů a činnost nositelů politiky cestovního ruchu; • - analyzovat politiku cestovního ruchu v ČR, EU a vybraných zemí světa; • - vyjádřit přínos politiky cestovního ruchu.
Osnova
 • Teoretické předpoklady veřejné politiky cestovního ruchu,
 • Ekonomické přínosy cestovního ruchu
 • Plánování v cestovním ruchu
 • Základní prvky politiky cestovního ruchu (nástroje, nositelé, cíle),
 • Politika cestovního ruchu v ČR (národní a regionální úroveň),
 • Politika cestovního ruchu v Evropské unii,
 • Nástroje a nositelé politiky cestovního ruchu v EU,
 • Politika cestovního ruch ve vybraných zemích světa;
 • Mezinárodní politika cestovního ruchu
Literatura
  povinná literatura
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu. Brno: ESF MU, 2011. 92 s. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5847-7. info
 • HOUŠKA, Petr a Zdenka PETRŮ. Cestovní ruch v působnosti orgánů EU : (vybrané dokumenty). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 275 s. ISBN 9788024516455. info
  doporučená literatura
 • HALL, Colin Michael a John M. JENKINS. Tourism and public policy. 1st ed. London: Thomson, 1995. 116 s. ISBN 1861529988. info
 • ELLIOTT, James. Tourism : politics and public sector management. London: Routledge, 1997. 279 s. ISBN 0415071585. info
 • HALL, Colin Michael. Tourism planning : policies, processes and relationships. 2nd ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2008. xvii, 302. ISBN 9780132046527. info
Výukové metody
tutoriály; POT (esej); kontrolní test
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti vypracují POT (důraz bude kladen na kvalitu provedení), jehož odevzdání je podmínkou k přihlášení se na zkoušku. Zkouška může mít formu ústní i písemnou.
Navazující předměty
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKR_PNP.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/BKR_PNPC