BKV_URVS Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marie Hladká, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Marie Hladká, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokladem je znalost podvojného účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je doplnění a prohlubení znalostí o teoretické a praktické aspekty z oblasti finančního účetnictví a hospodaření organizací neziskového sektoru. Předmět má poskytnout specifickou účetní gramotnost, tj. zprostředkovat konkrétní a praktické znalosti současné účetní problematiky u jednotlivých typů účetních jednotek. Absolventi by měli být schopni samostatně řešit i složitější účetní situace v těchto organizacích.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- osvětlit základní specifika účetnictví v neziskových organizacích;
- popsat právní úpravu účetnictví účetních jednotek působících v neziskovém sektoru;
- řešit konkrétní účetní případy u jednotlivých účetních jednotek;
- rozumět charakteristikám účetních knih a účetních výkazů neziskových organizací;
- interpretovat návaznost účetnictví na jiné obory informační soustavy organizace.
Osnova
  • Osnova předmětu (probírané téma): 1. Zopakování základních znalostí z účetní teorie a praxe - právní úprava, principy, zásady, mezinárodní harmonizace, Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor; 2. Jednoduché účetnictví pro neziskové organizace - organizace, které mohou používat jednoduché účetnictví, principy, vypovídací schopnost jednoduchého účetnictví; 3. Účetnictví nevýdělečných organizací - zjednodušená a plná forma vedení účetnictví, směrná účtová osnova pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání; 4. Účetnictví nevýdělečných organizací - konkrétní účetní případy dle specifik jednotlivých účetních jednotek; 5. Účetnictví nevýdělečných organizací - první průběžný test, účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost; 6. Úvod do účetnictví organizací veřejného sektoru - účetní jednotky postupující dle vyhlášky pro příspěvkové organizace, územněsamosprávné celky a organizační složky státu, směrná účtová osnova; 7. Účetnictví příspěvkových organizací - specifické účetní případy, účetní výkazy; 8. Účetnictví v organizacích rozpočtového typu - vymezení a charakteristika hospodaření a financování organizací rozpočtového typu, rozpočtová skladba; 9. Účetnictví územních samosprávných celků - specifické účetní případy; 10. Účetnitví územních samosprávných celků - druhý průběžný test, výkazy; 11. Účetnictví organizačních složek státu - specifické účetní případy; 12. Návaznost účetnictví na jiné obory informační soustavy organizace - propojení s manažerským účetnictvím, problematika daně z příjmů těchto účetních jednotek; 13. Závěrečné opakování - zadání souvislého příkladu, tj. ověření schopnosti aplikovat teorii na konkrétní souvislejší příklad.
Literatura
  • Aktuální literatura bude upřesněna na přednáškách. Bude se vycházet z aktuálního znění zákona o účetnictví a příslušných vyhlášek.
Výukové metody
Předmět je přednášen, kdy je uplatňována metoda teoretické přípravy. Při cvičeních se uplatňují metody samostatné práce s důrazem na možnost diskutovat o probíraném tématu. Snahou je podpořit studenty, aby si na odpověď přišli sami, popř. věděli, kdy mohou odpověď hledat.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenty musi absolvovat dva průběžné testy. Pro jejich úspěšné zvládnutí stačí 60 % správně zaúčtovaných účetních případů. Hodnocení testů se promítne do zkoušky. Předmět je zakončen zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKV_URVS