BPE_EKPR Ekonomie práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 P106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_EKPR/01: každé sudé úterý 14:00–15:50 P106, Š. Mikula
BPE_EKPR/02: každé liché úterý 14:00–15:50 P106, Š. Mikula
BPE_EKPR/03: každé sudé úterý 12:00–13:50 P106, Š. Mikula
BPE_EKPR/04: každé liché úterý 12:00–13:50 P106, Š. Mikula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na poskytnutí základů teorie a praxe soudobé ekonomie práce. V rámci kurzu se vysvětlují determinanty mzdových sazeb a úrovně zaměstnanosti na trzích práce. Pomocí nástrojů neoklasické ekonomie se zkoumají soudobá témata jako: zákony o minimální mzdě, diskriminace na trzích práce, vyškolování pracovníků a ekonomické dopady odborů. První část kurzu analyzuje rozhodování o nabídce práce činěné racionálními domácnostmi, rozhodování o poptávce po práci na straně firem maximalizujících zisk, dále pak kompenzující mzdové rozdíly a charakteristiky zaměstnanosti za podmínky existence konkurenčních trhů. Aplikační část kurzu zahrnuje analýzu odvětvových mzdových rozdílů a výnosů z investic do lidského kapitálu. Kurz také vysvětluje, proč a jak se pracovní trhy mohou odlišovat od konkurenčních trhů. Pozornost je věnována efektivnostním mzdám a dalším pobídkovým schématům, diskriminaci, mzdovému vyjednávání a nezaměstnanosti.
Výstupy z učení
Studenti by měli na konci kurzu být schopni:
- vysvětlit motivace a chování jednotlivých aktérů na trzích práce,
- vyhodnotit dopady jednotlivých vládních politik a regulací na fungování trhu práce,
- popsat ekonomické důsledky působení odborových svazů,
- vysvětlit které faktory způsobují rozdíly ve mzdách,
- vysvětlit push a pull faktory u migrace pracovní síly,
- vysvětlit jaké jsou determinanty nezaměstnanosti,
- vysvětlit co ovlivňuje rozhodování o investicích do lidského kapitálu.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Nabídka práce
 • 3. Poptávka po práci
 • 4. Rovnováha na trhu práce
 • 5. Kompenzující mzdové rozdíly
 • 6. Lidský kapitál
 • 7. Mzdová struktura
 • 8. Mobilita práce
 • 9. Diskriminace na trhu práce
 • 10. Odbory na trhu práce
 • 11. Politika odměňování
 • 12. Nezaměstnanost
Literatura
  povinná literatura
 • BORJAS, George J. Labor economics. Eight edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020. xvi, 478. ISBN 9781260565522. info
  doporučená literatura
 • BOERI, Tito a Jan VAN OURS. The Economics of Imperfect Labor Markets. Second Edition. Princeton: Princeton University Press, 2013. 434 s. ISBN 978-0-691-15893-8. info
 • MCCONNELL, Campbell R., Stanley L. BRUE a David A. MACPHERSON. Contemporary labor economics. 8th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2009. 625 s. ISBN 9780073511320. info
 • EHRENBERG, Ronald G. a Robert Stewart SMITH. Modern labor economics : theory and public policy. 10th ed. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2009. xxi, 650. ISBN 9780321538963. info
Výukové metody
Kurz má každý týden dvouhodinovou přednášku a jednou za 14 dní dvouhodinový seminář. Na přednáškách se představují hlavní ekonomické argumenty, které stojí za teoretickými modely. Semináře jsou zaměřeny na praktické řešení problémů spojených s tématy probíranými na přednáškách. K získání dobré známky z předmětu doporučujeme studentům, aby navštěvovali přednášky a před seminářem si vyřešili zadané příklady.
Metody hodnocení
Písemný test v polovině semestru (0-40 bodů), závěrečný test po skončení semestru (0-40 bodů) a hodnocení aktivity na seminářích (0-20 bodů)
Systém hodnocení je detailně popsán v interaktivní osnově.
Hodnotící škála:
A: (88; 100]
B: (81; 88]
C: 5(74; 81]
D: (67; 74]
E: (60; 67]
F: [0, 60]
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPE_EKPR