BPE_MAE1 Makroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Rosenberg (cvičící)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (cvičící)
Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Komínek (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:35–16:15 P106, Po 14:35–16:15 P102, Po 14:35–16:15 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_MAE1/01: Po 16:20–17:55 P106, L. Žídek
BPE_MAE1/02: St 12:50–14:30 S308, J. Doležalová
BPE_MAE1/03: St 14:35–16:15 P403, R. Staněk
BPE_MAE1/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Mikula
BPE_MAE1/05: St 16:20–17:55 P403, Z. Rosenberg
BPE_MAE1/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Hloušek
BPE_MAE1/07: Čt 9:20–11:00 S308, J. Doležalová
BPE_MAE1/08: Čt 9:20–11:00 S309, Š. Mikula
BPE_MAE1/09: Pá 9:20–11:00 S309, M. Machay
BPE_MAE1/10: Po 16:20–17:55 S309, J. Jonáš
BPE_MAE1/11: Po 18:00–19:35 P106, J. Jonáš
BPE_MAE1/12: Pá 10:15–11:50 P106
BPE_MAE1/13: Čt 13:45–15:20 S314, Z. Rosenberg
BPE_MAE1/14: Čt 14:35–16:15 S308, Š. Mikula
BPE_MAE1/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jonáš
BPE_MAE1/16: Út 16:20–17:55 P303, J. Čapek
BPE_MAE1/17: Út 14:35–16:15 P403, J. Čapek
BPE_MAE1/18: Pá 11:05–12:45 P403, M. Machay
BPE_MAE1/19: Pá 12:00–13:35 P106
BPE_MAE1/20: Út 12:50–14:30 P106, M. Jandová
BPE_MAE1/21: Út 12:50–14:30 P403, J. Čapek
BPE_MAE1/22: Út 14:35–16:15 P201, M. Slanicay
BPE_MAE1/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jonáš
BPE_MAE1/24: Út 11:05–12:45 P104, L. Žídek
BPE_MAE1/25: Út 16:20–17:55 P403, M. Slanicay
BPE_MAE1/26: Čt 17:10–18:45 P102, M. Machay
BPE_MAE1/27: St 12:50–14:30 S310, Z. Rosenberg
BPE_MAE1/28: Čt 11:05–12:45 S308, J. Doležalová
BPE_MAE1/29: Čt 12:50–14:30 P403, M. Jandová
BPE_MAE1/30: Po 18:00–19:35 P403, M. Slanicay
BPE_MAE1/31: Út 18:00–19:35 P403, M. Slanicay
BPE_MAE1/32: Čt 15:30–17:05 P312, Z. Rosenberg
BPE_MAE1/33: St 11:05–12:45 S308, J. Doležalová
BPE_MAE1/34: St 14:35–16:15 S308, Z. Rosenberg
Předpoklady
(! PEMAKI Makroekonomie I ) && (! PEMAAI Macroeconomics I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V průběhu kurzu by studenti měli získat základní znalosti o fungování ekonomiky na makro úrovni. Seznámí se základními makroekonomickými ukazateli a s jednoduchými modely fungování uzavřené i otevřené ekonomiky. „Předmět byl inovován v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/07.0447)“.
Osnova
 • 1. měření HDP + inflace (kapitoly 22 a 23)
 • 2. růst HDP (kapitola 24)
 • 3. trh práce a nezaměstnanost (kapitola 26 a kapitola 20)
 • 4. finanční systém a veřejné finance (kapitola 25 a kapitola 12)
 • 5. banky a peněžní systém (kapitola 27)
 • 6. kvantitativní teorie peněz a dopady inflace (kapitola 28)
 • 7. zahraniční obchod (kapitola 9)
 • 8. makroekonomie otevřené ekonomiky I (kapitola 29)
 • 9. makroekonomie otevřené ekonomiky II (kapitola 30)
 • 10. agregátní poptávka a agregátní nabídka (kapitola 31)
 • 11. dopady měnové a fiskální politiky na AD (kapitola 32)
 • 12. vztah inflace a nezaměstnanosti (kapitola 33)
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
  doporučená literatura
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxii, 714. ISBN 8071796816. info
 • SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. Economics [Samuelson, 1992]. 14th ed. New York: McGraw-Hill, 1992. xlii, 784. ISBN 0-07-054879-X. info
Výukové metody
Předmět má přednášky a semináře.Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování 3 průběžných testů, aktivní účast na seminářích, zpracovaní autokorekčních cvičení v průběhu semestru.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání v jakékoliv podobě (například: opisování, vědomé umožnění opisování, používání nepovolených pomůcek, výměny testů, vytváření kopií testů, či zastupování na zkoušce) přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAKI nebo PEMAAI.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.