BPE_STAZ Stáž

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0. 20 kr. (od 1 krok 1 kred). k=0,66. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Monika Jandová, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
U absolventa studijního oboru Evropská hospodářská, správní a kulturní studia se předpokládá, že bude splňovat požadavky na profil pracovníků, kteří pracují v organizacích podílejících se na fungování EU, proto je ve studijním plánu kladen zvýšený důraz jednak na jazykové znalosti, ale také na praxi v organizaci veřejné správy, veřejného sektoru v ČR nebo ve vybrané zemi EU.

Hlavní cíle kurzu jsou:

- praktické ověření studiem získaných znalostí v praxi organizace veřejné správy;
- zvýšit šance studenta na úspěch při přechodu do praxe a uplatnění na trhu práce.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu:
- získají zkušenost s možnostmi uplatnění doposud studiem získaných teoretických znalostí pro řešení konkrétních pracovních situací;
- si zvýší možnosti úspěšnosti v přechodu do praxe a uplatnění na pracovním trhu.
Osnova
  • Délka stáže musí být minimálně 60 pracovních dnů (480 hodin).
  • Před nástupem na stáž musí student zajistit podpis smlouvy s poskytovatelem stáže.
  • Bližší informace o administrativních záležitostech a průběhu stáže lze nalézt na: http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie/ehsks/informace-o-stazich/.
Literatura
  • HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006. 12 s. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Pro udělení zápočtu musí student odevzdat "Potvrzení o absolvování stáže" a „Závěrečnou zprávu o průběhu stáže“ v termínu, který stanoví garant ESF. Rozsah zprávy se u tohoto oboru předpokládá do 20 stran. Student má možnost zpracovat se souhlasem garanta závěrečnou zprávu v jazyku: českém, anglickém nebo německém (podle místa organizace, ve které byla stáž realizována).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Příslušný počet kreditů za absolvování přidělí garant předmětu podle platné směrnice.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.