BPF_ZAFI Základy financí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. K=1,0. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Bartušková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (pomocník)
Hana Zelená (pomocník)
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Peter Mokrička, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Martina Sponerová (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P101
Předpoklady
! MPF_AFIN Finance (Basics)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí;
porozumí fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů;
budou schopni interpretovat vývoj financí, jejich současné problémy a trendy, makroekonomické a finanční indikátory a jejich vliv na národní a mezinárodní finanční trhy.
Osnova
 • 1.Úvod do financí;
 • 2.Časová hodnota peněz;
 • 3.Finanční trhy;
 • 4.Banky a bankovní systémy;
 • 5.Ostatní finanční zprostředkovatelé a subjekty působící na finančním trhu;
 • 6.Osobní finance;
 • 7.Investice a investiční možnosti;
 • 8.Podnikové finance;
 • 9.Mezinárodní finance;
 • 10.Mezinárodní měnový systém;
 • 11.Makroekonomické a finanční ukazatele, indikátory a informace;
 • 12.Historie a osobnosti financí;
 • 13.Aktuální trendy ve financích.
Literatura
  doporučená literatura
 • REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5,. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2014. 423 stran. ISBN 9788072612796. info
 • MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. 6th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2009. xxxix, 675. ISBN 9780321374219. info
 • HOWELLS, P. G. A. a K. BAIN. The economics of money, banking and finance : a European text. 3nd ed. Harlow: Prentice-Hall, 2005. xvii, 602. ISBN 0273693395. info
 • SYROVÝ, Petr a Martin NOVOTNÝ. Osobní a rodinné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2005. 176 s. ISBN 8024710986. info
 • SMRČKA, Luboš. Osobní a rodinné finance : (svět rodinných financí - jak spořit a rozmnožovat majetek). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 257 s. ISBN 9788086946412. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. info
 • VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualizované a rozší. Praha: Ekopress, 1998. 324 s. ISBN 8086119211. info
 • MANDEL, Martin a Jaroslava DURČÁKOVÁ. Mezinárodní finance a devizový trh. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. 452 stran. ISBN 9788072612871. info
 • MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2006. 269 s. ISBN 8024510537. info
 • RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 9788024748313. info
Výukové metody
Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Povinnost vyplnění zadaných odpovědníků. Písemný zkouškový test (podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. Maximální dosažitelný počet bodů je 100, minimum pro složení zkoušky činí 60 bodů. Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2018/BPF_ZAFI

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 11. 2018 19:15, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému