BPH_STAZ Stáž

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 20 kr. (od 1 krok 1 kred). k=0,66. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. et Ing. Petr Venuta (pomocník)
Garance
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pro oblast podnikové informatiky jsou praktické zkušenosti a osvojení praktických dovedností klíčové jak pro návazné studium, tak i pro uplatnění se na pracovním trhu. Proto je cílem tohoto předmětu poskytnout studentům možnost kontextualizovat nabyté znalosti během svého bakalářského studia a práce na bakalářské práci v rámci stáže ve vybrané organizaci pohybující se v IT oblasti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat nabyté znalosti z jiných předmětů v praxi; - pohybovat se a spolupracovat s lidmi v podnikovém prostředí; - naplánovat si kariérní rozvoj; - přizpůsobit si studium potřebám praxe.
Osnova
  • Délka stáže musí být minimálně 60 pracovních dnů (480 hodin). Bližší informace o administrativních záležitostech a průběhu stáže lze nalézt na: http://www.econ.muni.cz/studenti/dalsi-odborne-rozvojove-aktivity/praxe-staze /. Zapsáním do předmětu nevzniká nárok na stáž, počet stáží a konečný výběr studenta na stáž bude záviset na organizacích, které stáž nabízí.
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Pro udělení zápočtu musí student odevzdat "Potvrzení o absolvování stáže" a „Závěrečnou zprávu o průběhu stáže“ v termínu, který stanoví garant předmětu. Rozsah zprávy se u tohoto oboru předpokládá do 20 stran. Student má možnost zpracovat se souhlasem garanta závěrečnou zprávu v jazyku: českém, anglickém nebo německém (podle místa organizace, ve které byla stáž realizována).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Příslušný počet kreditů za absolvování přidělí garant předmětu podle platné směrnice.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.