BPH_USPI Úvod do studia podnikové informatiky

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPH_USPI/01: Út 6. 10. 12:00–13:50 P201, Út 13. 10. 12:00–13:50 P201, Út 20. 10. 12:00–13:50 P201, Út 27. 10. 12:00–13:50 P201, Út 3. 11. 12:00–13:50 P201, Út 10. 11. 12:00–13:50 P201, M. Krčál, T. Ondráček, J. Skorkovský, R. Škapa
Předpoklady
NOW ( BDX_AKAP Akademické psaní ) || BDX_AKAP Akademické psaní
Tento předmět lze studovat pouze při současném zapsání předmětu BDC_AKAP Akademické psaní.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- vysvětlit způsoby výuky na vysoké škole (např. independent learning, peer teaching, Bloomovu taxonomii apod.);
- vysvětlit, co je to kritické, kreativní, systémové, vědecké, interdisciplinární a emoční myšlení;
- definovat a vymezit, co je to podniková informatika;
- systematizovat množinu znalostí, které by si studenti měli během studia programu osvojit;
- ukázat, jakým způsobem budou studenti moci nabyté znalosti aplikovat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- se orientovat v různých stylech a strategiích učení (se);
- definovat a rozumět podstatě podnikové informatiky;
- napsat krátký akademický text z oblasti podnikové informatiky (v propojení s předmětem Akademické psaní).
Osnova
 • Výuka v tomto kurzu nebude probíhat každý týden, ale jenom několik prvních týdnů v semestru. Forma výuky bude seminářová, účast je povinná. V rámci seminářů budou probrána a prodiskutována následující témata:
 • 1. Podniková informatika jako disciplína a obsah studijního programu.
 • 2. Styly a strategie učení.
 • 3. Různé druhy myšlení, jejich důležitost a aplikace.
 • 4. Důležitost práce s odbornými zdroji.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠILEROVÁ, Edita a Klára HENNYEYOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. Druhé vydání. Praha: Powerprint, 2017. 153 stran. ISBN 9788075680655. info
 • GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika : počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 240 stran. ISBN 9788024754574. info
  doporučená literatura
 • VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 319 stran. ISBN 9788026210269. info
 • LAUDON, Kenneth C. a Jane Price LAUDON. Management information systems : managing the digital firm. Fifteenth edition, global ed. Harlow, England: Pearson, 2018. 647 stran. ISBN 9781292211756. info
 • GREENGARD, Samuel. The internet of things. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2015. xviii, 210. ISBN 9780262527736. info
Výukové metody
Diskuze, aktivity.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který student obdrží za docházku na semináře a vyučujícím uznaný akademický text, který bude vypracovávat pro předmět BDX_AKAP Akademické psaní a bude tématicky spjat s podnikovou informatikou.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPH_USPI