BPJ_JI2F Jazyk I/2 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI2F/01: Út 11:05–12:45 S401, Čt 11:05–12:45 S401, M. Červenková
Předpoklady
( BPJ_JI1F Jazyk I/1 - F )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI1F (PJI1F).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět ve druhém semestru navazuje na kurz BPJ_JI1F a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.:
- interpretace grafických údajů,
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a
- psaní zpráv.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve francouzské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Další povinnosti asistenta : organizování a plánování rovrhu práce, organizování služebních cest
 • Založení firmy: profil zakladatele, hledání kapitálu, implantace, formality pro založení, právní formy firem, zrušení firmy
 • Trh a výsledky podnikání, tržní faktory,
 • Marketing, průzkum trhu, výrobek a jeho definice, cena, formy komunikace se zákazníkem
 • Obchodování: druhy obchodů, distribuce, prodej, prodej po internetu
 • Obchodní korespondence: základní části obchodního dopisu, poptávka, nabídka
Literatura
  povinná literatura
 • BLOOMFIELD, Anatole a Béatrice TAUZIN. Affaires a suivre :cours de français professionnel de niveau intermédiaire. Paris: Hachette, 2001. 192 s. ISBN 2-01-155164-1. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
  doporučená literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Affaires.com : [méthode de français des affaires : niveau avancé]. Paris: Cle International, 2003. 127 s. ISBN 2090331763. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem.
Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vypracování seminární práci (résumé ekon. textu dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím).
Dopustí-li se student u zápočtového testu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh závěrečného testu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (seminární práce).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2F.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.