BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Martina Cének Vrbská (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Hana Mihai (pomocník)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI3A/01: St 7:40–9:15 MT205, E. Punčochářová
BPJ_JI3A/02: St 9:20–11:00 S313, J. Hrbáčková
BPJ_JI3A/03: St 9:20–11:00 MT205, E. Punčochářová
BPJ_JI3A/04: Út 12:50–14:30 S315, S. Bilková
BPJ_JI3A/05: St 9:20–11:00 S305, E. Lukáčová
BPJ_JI3A/06: St 11:05–12:45 S313, J. Hrbáčková
BPJ_JI3A/07: St 11:05–12:45 MT205, E. Punčochářová
BPJ_JI3A/08: St 11:05–12:45 S305, M. Cének Vrbská
BPJ_JI3A/09: St 12:50–14:30 S313, J. Hrbáčková
BPJ_JI3A/10: St 12:50–14:30 MT205, E. Lukáčová
BPJ_JI3A/11: St 11:05–12:45 S401, B. Pojslová
BPJ_JI3A/12: St 12:50–14:30 S305, M. Cének Vrbská
BPJ_JI3A/13: St 7:40–9:15 S401, P. Stejskalová
Předpoklady
( BPJ_JI2A Jazyk I/2 - A )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI2A (PJI2A).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 400 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/400, pouze zareg.: 0/400
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1A a BPJ_JI2A a cyklicky se v něm rozšiřují již probraná témata. Přidávají se nová témata ze specializovanějších oblastí a všechny základní dovednosti se dále diverzifikují. Na konci kurzu by měli být studenti schopni:
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu při hraní rolí, simulaci vyjednávání a při obchodních jednáních
- se vyjadřovat přesně jak po formální a tak stylistické stránce
- číst a rozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata, vycházející z lekcí 11 až 13 používané učebnice: 1. U11 Quality
 • 2. U11 Quality
 • 3. U11 Quality
 • 4. U12 Economics
 • 5. U12 Economics
 • 6. Presentations
 • 7. Presentations
 • 8. U12 Economics
 • 9. U13 International Trade
 • 10. U13 International Trade
 • 11. U13 International Trade
 • 12. Final revision U11-U13
 • 13. Credit test
Literatura
  povinná literatura
 • ASHFORD, Stephanie a Tom SMITH. Business proficiency : Wirtschaftsenglisch für Hochschule und Beruf : mit interaktiver Medien-DVD. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett, 2009. 304 s. ISBN 9783128000213. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem. Požadavky na udělení zápočtu jsou následující:
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- 60% úspěšnost u zápočtového testu
- seminární prezentace na odborné téma
- abstrakt k prezentaci
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3A.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.