EN

ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování - Informace o předmětu

BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Lasák (cvičící)
Garance
Ing. Pavel Lasák
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPM_EMTK/01: Út 16:00–17:50 VT204, P. Lasák
BPM_EMTK/02: Po 8:00–9:50 VT204, P. Lasák
BPM_EMTK/03: Po 18:00–19:50 VT202, P. Lasák
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti práce s Microsoft Excel.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 99/100, pouze zareg.: 3/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Cíle předmětu
V dnešní době je nemyslitelné, aby absolvent ekonomické vysoké školy neuměl řešit základní úlohy ekonomické analýzy pomocí tabulkového kalkulátoru. Bez ohledu na studovaný obor musí být schopen základních forem formalizace a analýzy ekonomických úloh. V předmětu Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru se studenti seznámí se základními princiy a metodami práce a na základě získaných znalostí v předmětech, vyučovaných v předchozích semestrech, se naučí vytvářet jednoduché ekonomické modely, dále interpretovat jejich výsledky a používat je pro následné analýzy.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním principům vytváření ekonomických modelů, pochopení jejich smyslu a využití,
- aplikovat hlubší znalosti o tabulkovém kalkulátoru, výhodách práce s ním a jeho dalších možnostech,
- vytvořit vlastní funkci v jazyce VBA (Visual Basic for Applications).
Výstupy z učení
Student bude umět pracovat s Excel. - načíst data - naformátovat data - provést výpočty za využití funkcí - vytvořit vizualizace využitím grafů - pracovat s kontingenčními tabulkami
Osnova
 • Semináře:
 • 1.Základní pojmy v MS Excel, sjednocení základních znalostí a pojmů, základní zásady pro tvorbu modelů, styly a jejich použití.
 • 2.Rozpočet – nejjednodušší model. Použití nástroje Hledání řešení.
 • 3.Scénáře, Závislosti vzorců, Časové a datumové funkce.
 • 4.Rozhodování, funkce KDYŽ, SUMIF, COUNTIF. Podmíněné formátování, kontrola uživatelského vstupu.
 • 5.Stavební spoření. Výpočet budoucí hodnoty, hodnoty investice a úročení. Grafy, druhy a použití.
 • 6.Matice a práce s nimi. Výpočty jednoduchých trendů. Jejich nastavení.
 • 7.Vyhledávání v datech, formuláře a ověření. Vyhledávací a agregační funkce.
 • 8.Souhrny. Kontingenční tabulka a graf, její použití a nastavení.
 • 9.Úvod do VBA, makra, záznam makra a jeho úprava, důvody použití.
 • 10.Řešení úloh pomocí VBA, vytvoření jednoduché vlastní funkce.
 • 11.Nástin pokročilého řešení úloh ve VBA, rozšířené programové struktury (podmínky a cykly).
 • 12.Výběr zadání závěrečného projektu, konzultace zadání.
 • 13.Kontrola závěrečného projektu.
Literatura
  doporučená literatura
 • BROŽ, Milan. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy. 4., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 430 s. ISBN 8025113078. info
 • BROŽ, Milan. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy pro verze 2000, 2002 a 2003. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 424 s. ISBN 8025104990. info
 • URBÁNEK, Tomáš a Jaroslav ŠKÁRKA. Microsoft Excel 97 pro vědce a inženýry. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv, 434. ISBN 8072260995. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení v počítačové učebně.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen klasifikovaným zápočtem na základě vypracování a obhájení projektu v Excelu a absolvováním testu znalostí. Projekt si student může zvolit (nebo mu budou nabídnuty témata). Projekt by měl obsahovat: * Použití smíšeného odkazování * Funkce SVYHLEDAT nebo KDYŽ * Podmíněné formátování * Kontingenční tabulku s grafem ---- Výhodou * dynamické zadávací pole * ověření dat * VBA
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předpokládá se základní znalost práce s tabulkovým kalkulátorem.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/BPM_EMTK