BPR_BAS2 Bakalářský seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Velinský (cvičící)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BPR_BAS1 Bakalářský seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metodické postupy pro zpracování empirické části bakalářské práce, dále je naučit interpretovat získané výsledky a zejména dokončit diplomovou práci.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopný:
- aplikovat metodický postup pro řešení zvoleného problému;
- získat a zpracovat potřebné informace a data;
- interpretovat dosažené výsledky;
- zobecňovat získané poznatky a formulovat implikace z nich vyplývající;
- používat zásady psaní odborného textu a správného uvádění informačních zdrojů;
- prezentovat svou bakalářskou práci a její přínosy.
Osnova
  • Náplň bakalářského semináře je určena na základě individuálních konzultací s vedoucím práce. Práce studenta spočívá zejména v aplikaci navržených metodických postupů, zpracování empirické části a dokončení celé bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Interaktivní osnova předmětu Akademické psaní - https://www.econ.muni.cz/akap
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
  • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
Výukové metody
Student má povinnost kontaktovat vedoucího své bakalářské práce a konzultovat postup při zpracování závěrečné práce. Další výuka probíhá formou individuálních konzultací studenta s vedoucím jeho práce.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je aktivní účast na konzultacích s vedoucím BP a předložení dokončené bakalářské práce, či práce blížící se dokončení (např. bez finálních formátových úprav).
Informace učitele
Předpokladem pro zápis je absolvování předmětu BPR_BAS1.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PRBAS.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.