BPR_GECR Geografie cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_GECR/01: každou lichou středu 14:00–15:50 S310, M. Šauer
BPR_GECR/02: každou sudou středu 14:00–15:50 S310, M. Šauer
BPR_GECR/03: každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 S308, M. Šauer
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům nejnovější znalosti a vhodné dovednosti v oblasti geografie cestovního ruchu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vystvětlit zákonitosti prostorového rozložení cestovního ruchu;
analyzovat lokalizační, selektivní a realizační předpoklady cestovního ruchu;
identifikovat faktory turistické poptávky;
hodnotit příčiny a důsledky regionálních rozdílů v prostorovém rozložení mezinárodního cestovního ruchu;
diskutovat vlivy cestovního ruchu na geografické prostředí;
využít vybraných nástrojů Service Designu pro hodnocení nabídky cestovního ruchu;
Osnova
 • Cestovní ruch jako objekt a předmět geografických výzkumů (vývoj disciplíny, objekt a předmět výzkumu, hlavní směry výzkumů)
 • Lokalizační faktory a podmínky cestovního ruchu (přírodní zdroje a předpoklady cestovního ruchu, potenciál antropogenní sféry)
 • Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu (socio - ekonomické zdroje a předpoklady cestovního ruchu)
 • Realizační faktory a předpoklady cestovního ruchu (komunikační předpoklady, materiálně-technická základna cestovního ruchu)
 • Prostorová organizace cestovního ruchu a rekreace (územní organizace krátkodobé rekreace, prostorový model cestovního ruchu, regionalizace a rajonizace cestovního ruchu, typizace a typologizace středisek cestovního ruchu)
 • Kartografické přístupy a metody v cestovním ruchu
 • Rekreační krajina a vlivy působící na její využívání (typologie rekreační krajiny, vliv hospodářské činnosti člověka na rekreační krajinu, vliv cestovního ruchu na rekreační krajinu)
 • Vlivy cestovního ruchu na geografické prostředí (vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí, vlivy cestovního ruchu na socio-kulturní prostředí)
 • Mezinárodní cestovní ruch (význam mezinárodního cestovního ruchu, geografické rozložení)
 • Regionální geografie cestovního ruchu Evropy
 • Service Design jako nástroj hodnocení turistické nabídky (mobilní etnografie, zákaznická cesta, touchpointy)
Literatura
 • VYSTOUPIL J., ŠAUER, M.: Geografie cestovního ruchu. Brno : MU - ESF, 2006. 192 s. Distanční studijní opora.
 • This is service design doing, : applying service design thinking in the real world : a practitioners' handbook. Edited by Marc Stickdorn - Adam Lawrence - Markus Hormess - Jakob Schneider. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2018. xxiii, 541. ISBN 9781491927182. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1. info
 • HALL, C. Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. xxi, 427. ISBN 0415335612. info
 • WOKOUN, René a Jiří VYSTOUPIL. Geografie cestovního ruchu a rekreace. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 250 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (každý týden) a seminářů (2 hodiny 1x za 14 dní). Výstupem z učení je prezentace case study a následná skupinová diskuse. Předpokládá se aktivní příprava na semináře (četba vybrané literatury). Součástí výuky je i terénní výzkum, v rámci kterého studenti aplikují nástroje Service Designu a učí se vyhodnotit zákaznickou cestu návštěvníka destinace.
Metody hodnocení
Hodnocení studenta spočívá v ověření jeho teoretických znalostí (písemný test, min. na 60 %)a schopnosti aplikovat tyto znalosti na konkrétním praktickém příkladě (prezentace a diskuze case study na semináři, schopnost argumentace prezentovaného problému, podle velikosti seminární skupiny bude case study vypracována samostatně nebo ve skupinách). V celkovém hodnocení má písemný test váhu 75 % a prezentace case study 25 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BPR_GCR.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.