BPV_DVEP Debata o veřejných politikách

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPV_DVEP/01: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 S306, M. Pavlík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj argumentačních schopností ve vazbě na aktuální problémová témata veřejné politiky. V návaznosti na nový formát SZZ kladoucí důraz na prezentaci a obhajobě vlastní práce představuje předmět příležitost k rozvoji těchto dovedností. Předmět je zaměřen nejen na skupinu, kterou tvoří rétoricky zdatní studenti, kteří by si rádi formou debatních střetů vybrousili argumentační dovednosti, ale výrazně i na studenty, kteří se oblasti debat necítí komfortně a trpí nízkou sebedůvěrou. S oběma skupinami bude pracováno individuálně s cílem vylepšit jejich stávající rétorické a argumentační schopnosti. Předmět je otevřen studentům bakalářského i magisterského stupně studia.
Výstupy z učení
- Zlepšení porozumění aktuálním problémům veřejné a sociální politiky - Rozvoj rétorických a argumentačních dovedností - Posílení sebedůvěry při formulaci a prezentaci vlastního názoru
Osnova
  • - Principy debaty, jak diskutovat - Vybrané téma z oblasti vzdělávací politiky - Vybrané téma z oblasti zdravotní politiky - Vybrané téma z oblastí sociální politiky - Vybrané téma z oblasti sportu nebo kultury - Téma zvolené hlasováním - Debatní battle pro dobrovolné zájemce
Literatura
    povinná literatura
  • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika na univerzitě : příspěvek k metodice výuky. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 190 stran. ISBN 9788024637082. info
  • COLEBATCH, H. K. Úvod do policy. Translated by Marek Salaquarda. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005. 141 s. ISBN 8086598799. info
Výukové metody
Pro každé cvičení bude vypsáno debatní téma a doporučeny zdroje informací k tématu. Na cvičení bude téma diskutováno pomocí různých forem debat s různými pravidly. Závěr cvičení bude věnován rozboru průběhu debaty – formálním i obsahovým aspektům a poskytnutí feedbacku prezentujícím. Každého cvičení se účastní nejméně dva vyučující, aby feedback ze strany vyučujících byl komplexnější a o objektivnější.
Metody hodnocení
Na sedmi cvičeních bude sledována účast a to ve třech režimech: posluchač (5 bodů), účastník (10 bodů) a aktivní účastník zapojený do všech fází cvičení (15 bodů). K zápočtu je třeba získat 50 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/BPV_DVEP