BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Špačková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Dostál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lenka Kopečková (cvičící)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Šárka Horáková (pomocník)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 7:40–9:15 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_EVSE/01: Pá 10:15–11:50 S311, F. Svoboda
BPV_EVSE/02: Čt 9:20–11:00 P104, F. Svoboda
BPV_EVSE/03: Čt 7:40–9:15 S310, F. Svoboda
Předpoklady
(! PVEVSE Ekonomika veřejného sektoru )
Předmět je učen pro první ročník prezenčního studia oboru Veřejná ekonomie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět uvádí do problematiky ekonomiky vládnutí. Důraz se klade na základní charakteristiku odvětví a získávání aktuálních informací o ekonomice a řízení jednotlivých odvětví veřejného sektoru. Předmět je rozdělen na dvě části, průřezovou a odvětvovou. Na konci první části by student měl být schopen:
-do hloubky analyzovat příčiny existence veřejného sektoru, vývoj jeho struktury
-vyjádřit alternativní pojetí efektivnosti veřejného sektoru i jeho jednotlivých částí
-pochopit a využít základní principy zadávání veřejných zakázek -formulovat závěry, ke kterým vede využívání veřejné volby, resp. jejích konkrétních mechanismů
Především by měl student umět interpretovat význam pojmů, jako jsou výkony, náklady, cena, odměňování motivace, investice, inovace, a to včetně aplikace v celém neziskovém sektoru.
Druhá část kurzu je věnována ekonomice a řízení hlavních odvětví veřejného sektoru. U všech probíraných odvětví se předpokládá komparace se zeměmi EU. Student tak porozumí principům fungování hlavních částí veřejného sektoru a také procesu poskytování jednotlivých veřejných služeb.
Podmínky připuštění ke zkoušce: seminární práce a její prezentace, 2 testy během semestru.
Forma zkoušku: ústní
Osnova
  • Úvod do problematiky formou vstupního testu, ve kterém jsou zjištěny znalosti studentů z předcházejícího studia (veřejná ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie apod.). Historie veřejného sektoru, teorie statků ay potřeb, členění veřejného sektoru apod.
  • 1.Nástroje ekonomiky a řízení veřejného sektoru (mimo veřejných financí, které jsou přednášeny samostatně) - veřejné zakázky, veřejné projekty a jejich hodnocení, veřejná volba, veřejná kontrola, inovace, investice a také již neodmyslitelný produkt veřejné správy (potvrzovaný několikrát v poslední dekádě): krizového řízení ve veřejné správě.
  • 2. Ekonomie a řízení jednotlivých odvětví veřejného sketoru v rozdělení dle bloků: blok odvětví společenských potřeb, blok odvětví rozvoje člověka, blok poznání a informací, blok technické infrastruktury, blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů, blok existenčních jistot.
Literatura
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3. info
Výukové metody
Výuka sestává z prezentace ekonomiky a řízení jednotlivých odvětví veřejného sektoru, případových studií vybraných odvětví, diskusí ve třídě a individuálních konzultací. Vyžadována je teoretická příprava. Využívá se i prezentace profesionálů z praxe.
Metody hodnocení
Prezenční studium. Přednášky a semináře. Zkouška sestává z obhájení seminární práce a ústní zkoušky.

Před zkouškou je nutno úspěšně napsat dva testy, půlsemestrální a závěrečný.
Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zápočtu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVEVSE.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.