BPV_UDEZ Úvod do ekonomiky zdravotnictví

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1. Předmět bude vyučován 1.-7. týden. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko – praktický celek. Seznamuje studenty se systémem financování zdravotní péče, se seznamem výkonů a platnou legislativou pro úhrady poskytované péče. Dále informuje o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání. Student se po absolvování předmětu orientuje v běžné ekonomické terminologii, má základní znalosti ekonomických činností zdravotnických zařízení, znalosti právních i ekonomických nuancí různých forem existence zdravotnických zařízení, vysvětlí podstatné činnosti subsystémů zdravotnického zařízení, interpretuje obsah důležitých součástí zdravotnického zařízení, vysvětlí postavení, funkci a vztahy k ekonomickému okolí zdravotnických zařízení.
Osnova
 • Makroekonomický úvod. Zdraví a jeho ekonomické souvislosti.
 • Role státu (vlády), její příčiny a nástroje veřejné zdravotní politiky. Hlavní dilemata zdrav.politiky.
 • Zdravotní pojištění v ČR: subjekty, postavení, finanční toky.
 • Metody úhrad za péči
 • Zdravotnická zařízení: Možné právní formy existence zdravotnických zařízení v ČR. Ekonomické činnosti zdravotnického zařízení. Organizační struktura zdravotnického zařízení. Funkce a činnost základních subsystémů zdravotnického zařízení.
 • Funkce a činnost jednotlivých ekonomických útvarů zdravotnického zařízení. Základní ekonomické pojmy ekonomiky zdravotnického zařízení. Ekonomická data, stěžejní ukazatele, interpretace a rozbory. Manažerská analýza ekonomických ukazatelů, hodnocení a řízení zdravotnického zařízení.
 • Úvod do účetnictví a daní pro OSVČ.
Literatura
  povinná literatura
 • • Malý, I. Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče. Studijní opora pro studenty distančního studia Management ošetřovatelství LF MU, MU Brno, 2004 (elektronicky)
 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
Výukové metody
přednáška
skupinové diskuse na semináři
domácí příprava podkladů k diskusi
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Literatura bude ještě doplněna
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.