CKJ_JAZN Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
Bc. Mgr. Petra Chládková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Středně pokročilá znalost obecného jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Jde o doporučený předmět bez výuky a ukončení jako první část přípravy na zkoušku z odborného ekonomického jazyka. Registrací tohoto předmětu získá student přístup k doplňujícím cvičným materiálům k základní literatuře (V. Höppnerová, Němčina v hospodářství). Rozmanitá cvičení v interaktivní osnově jsou opatřena klíčem a jejich cílem je umožnit studujícímu procvičovat lexikální i gramatické jevy odborného ekonomického jazyka i na jiném kontextu než v učebnici. Studentům kteří mají zaregistrovaný tento předmět budou přednostně nabízeny komerční prezenční fáze výuky.
Literatura
    povinná literatura
  • HÖPPNEROVÁ, Věra a Jaroslava KERNEROVÁ. Němčina v hospodářství. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 312 s. ISBN 8086119807. info
Metody hodnocení
bez výuky, bez ukončení
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.