C_KPEPEI Evropské právo pro ekonomy I

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Barbara Szláviková
Rozvrh
Pá 10. 11. 12:50–17:55 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka v tomto předmětu seznamuje se základními pojmy týkajícími se ES a EU a s postavením těchto celků jakožto základu evropské integrace. Po přehledu vývoje od počátku 50. let do současnosti je pojednáno o nadstátním pojetí a organizační struktuře ES/EU a o pravomocech vůči členským státům. Dále jsou podány základní informace o právu ES a EU z hlediska systémového. Z hlediska obsahového je věnována pozornost čtyřem základním svobodám vnitřního trhu ES. Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismem fungování ES/EU jakožto nadstátní entity, a to především z hlediska institucionálního a právního. Studenti tak získají orientaci v postavení ES/EU ve vztahu k členským státům, ve fungování institucí a pochopí regulativní funkci práva ES. Obsahově se seznamují jen se základními pravidly jednotného vnitřního trhu ES (ostatní pravidla jsou zahrnuta v navazujícím předmětu).
Osnova
  • 1. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární. 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti. 3. Základní dokumenty ES a EU (primární právo). 4. Organizační struktura ES EU (komise, rada). 5. Organizační struktura ES EU (Evropský parlament, Soudní dvůr). 6. Pojem a charakteristika práva ES, primární a sekundární prameny. 7. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost). 8. Legislativní procedury v ES. Vynucování práva ES. 9. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, základní svobody. 10. Volný pohyb zboží. 11. Volný pohyb osob. 12. Volný pohyb služeb a kapitálu. 13. Aktuální otázky členství ČR v EU (právní problémy). Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně: 1. Témata č. 1.- 6. 2. Témata č. 7.-13. Podrobnější studijní harmonogram je obsahem DSO.
Literatura
  • 2. Evropské právo, základní dokumenty, Sagit, Ostrava, 2004, 235 s., ISBN 80-7208-439-9
  • 1. Týč, V., Základy práva EU pro ekonomy, 4. vydání, Linde, Praha, 2004, 306 s., ISBN 80-7201-478-1
  • Křepelka, F.-Sehnálek, D. Distanční studijní opora. Evropské právo pro ekonomy I. ESF MU Brno, 2006
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: do 20.5.2007
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2008.