DXH_MET2 Metodologie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
24/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Podmínkou zápisu kurzu je úspěšné absolvování kurzu DXH_MET1 Metodologie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je (v návaznosti na DXH_MET1) získat dovednosti - sběru výzkumných dat v reálném a/nebo online prostředí dle tématu disertačního projektu - statistické a/nebo kvalitativní analýzy dat v soudobém software - interpretace analytických zjištění vzhledem k původní výzkumné otázce - začlenění těchto zjištění do stávajícího stavu poznání tématu - publikace pilotních zjištění ve formátu užívaném časopisy v oblasti Social Science - průběžného oponování práce kolegovi
Výstupy z učení
Studující budou po zvládnutí předmětu schopni věcně uchopit výzkumné téma svého disertačního projektu a převést jej do série zcela konkrétních kroků, které zajistí jeho realizaci s ohledem na validitu poznatků. Osvojí si schopnost sběru dat v rámci daného paradigmatu, jejich kódování, přípravu analýzy a provázání s původním výzkumným záměrem. Nově přibudou dovednosti potřebné k analyzování a interpretování výsledků výzkumu v časopisecké publikaci dle standardů sociálních věd. Současně budou schopni tyto výsledky práce prezentovat a oponovat kolegům.
Osnova
  • V průběhu druhého semestru metodologie proběhnou 4 setkání, zaměřená na: I. Přípravu sběru pilotních dat II. a III. Statistický analýza dat, kvalitativní analýza dat, interpretace výsledků IV. Příprava textu k publikaci v odborném časopise
Literatura
    doporučená literatura
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. Los Angeles: Sage, 2018. xxix, 1070. ISBN 9781526419521. info
  • FIELD, Andy a Jeremy MILES. Discovering statistics using R. : SAGE, 2012. ISBN 978-1-4462-0045-2. info
  • FIELD, Andy P. a Graham HOLE. How to design and report experiments. Los Angeles: SAGE, 2003. xii, 384. ISBN 0761973834. info
    neurčeno
  • RIDENOUR, Carolyn S. a Isadore NEWMAN. Mixed methods research : exploring the interactive continuum. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2008. xii, 209. ISBN 9780809327799. info
Výukové metody
Předmět je koncipován jako blokově vyučovaný s velkým podílem práce studujících na vlastních projektech a vzájemné zpětné vazbě. Kontaktní výuka bude probíhat v blocích po šesti vyučovacích hodinách, s ní bude provázána samostatná práce s literaturou.
Metody hodnocení
Po druhém až čtvrtém setkání odevzdají studující position paper s návrhem kroků realizace zadaných úkolů. Budou to II. Analýza dat získaných z pilotní studie III. Interpretace výsledků po korekci analýzy IV. Shrnující text, připravený jako draft odborného článku
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.